Strona główna Edukacja Odszedł wychowawca pokoleń

Odszedł wychowawca pokoleń

595
0
PODZIEL SIĘ

W wieku 87 lat odszedł od nas Tadeusz Tomaszewski – wieloletni nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Chopina w Sochaczewie i Honorowy Obywatel Sochaczewa.

Tadeusz Tomaszewski urodził się w 1932 roku w Dachowej. Podczas wojny uczęszczał na tajne komplety, po wojnie został uczniem gimnazjum im Fryderyka Chopina. W 1949 roku rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po ich ukończeniu   pracował najpierw w liceum w Błoniu, następnie od 1 września 1953 roku rozpoczął pracę w sochaczewskim liceum. W roku 1986 przeszedł na emeryturę, mimo to kontynuował nauczanie w LO Chopina. Dwukrotnie w latach 1965-1972 i 1978-1986 był wicedyrektorem Liceum im. F. Chopina.

Wielokrotnie odznaczany i nagradzany za swoją nauczycielską pasję. W 1973 otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, w 1974 r. został powołany na stanowisko Profesora Szkoły Średniej, W 1975 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 1981 Medal Komisji Edukacji Narodowej, w 1982 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1974 roku otrzymał medal 30-lecia PRL a w 1984 roku medal 40-lecia PRL. W 2014 roku Rada Miejska w Sochaczewie nadała mu tytuł

Honorowego Obywatela Miasta.

UM Sochaczew