Strona główna Sochaczew miasto ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ PRZEDWOJENNYCH POLICJANTÓW PODCZAS DIECEZJALNEGO ŚWIĘTA POLICJI

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ PRZEDWOJENNYCH POLICJANTÓW PODCZAS DIECEZJALNEGO ŚWIĘTA POLICJI

511
0
PODZIEL SIĘ

Wczoraj przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie odsłonięto tablicę upamiętniającą funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Po uroczystym apelu, w kościele św. Wawrzyńca odbyła się msza święta w intencji policjantów i pracowników Policji.

Wczoraj przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie odbył się uroczysty apel z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej przedwojennych funkcjonariuszy związanych z ziemią sochaczewską. Dotychczas znaliśmy nazwiska 14 policjantów, którzy urodzili się lub pełnili służbę na terenie naszego powiatu. Po wielu miesiącach zbierania informacji, licznych kwerend i analiz, udało się ustalić kolejnych ośmiu funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Na uroczystości obecni byli Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Maciej Małecki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi do spraw logistyki Włodzimierz Kalinowski, biskup Wojciech Osial, Kapelan Policji Diecezji Łowickiej ks. Piotr Żądło, Starosta Sochaczewski Jolanta Gonta wraz z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim, Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki wraz z zastępcami Markiem Fergińskim i Dariuszem Dobrowolskim, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski, Przewodniczący Rady Miasta Sylwester Kaczmarek, wójtowie gmin z terenu powiatu sochaczewskiego, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu mazowieckiego i łódzkiego, przedstawiciel Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP mł. insp. Robert Horosz, przedstawiciele wojska, straży pożarnej i Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, przedstawiciele współpracujących instytucji, klasy mundurowej ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Mariusz Bajurski, członkowie IPA Region Sochaczew, a także policjanci i pracownicy Policji. W tym szczególnym dniu nie zabrakło również niezwykle ważnych gości – rodzin sochaczewskich funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy zginęli podczas II wojny światowej – ks. Tadeusza Kraszewskiego wraz z bratanicą i Dariusza Gałązki.

Komendant Powiatowy Policji w Sochaczewie insp. Michał Safjański w swoim przemówieniu przypomniał tragiczne losy tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej i podkreślał ich głęboko zakorzeniony patriotyzm i oddanie Ojczyźnie. Tablicę, którą odsłonił wraz z przewodniczącym IPA Region Sochaczew podinsp. Pawłem Dubieleckim i przedstawicielem rodzin przedwojennych policjantów – Panem Dariuszem Gałązką poświęconoy

kom. Wacławowi Kruziewiczowi, komisarzowi Józefowi Ekiertowi, komisarzowi Wiktorowi Hugo Sauterowi,  podkomisarzowi Ignacemu Janowi Piotrowi Mińskiemu,  aspirantowi Edwardowi Kosiewiczowi,  starszemu przodownikowi Aleksandrowi Borkowskiemu,   starszemu przodownikowi Janowi Gałązce,  starszemu przodownikowi Stefanowi Skibie,  przodownikowi Ignacemu Marasze,  przodownikowi Tadeuszowi Hieronimowi Kamińskiemu,  przodownikowi Janowi Czesławowi Farjaszewskiemu,  starszemu posterunkowemu Stefanowi Pawlickiemu,  starszemu posterunkowemu Henrykowi Bekkerowi,  starszemu posterunkowemu Stanisławowi Siejce,  starszemu posterunkowemu Stanisławowi Sławińskiemu,  starszemu posterunkowemu Janowi Chylińskiemu,  starszemu posterunkowemu Józefowi Pachniewskiemu,  posterunkowemu Stefanowi Skrzypczyńskiemu,  posterunkowemu Janowi Ciężarkowi,  posterunkowemu Władysławowi Kamińskiemu,  posterunkowemu Jarosławowi Idzikowskiemu,

którzy w 1940 roku zostali zamordowani w Twerze, a także przodownikowi Janowi Kraszewskiemu, przedwojennemu policjantowi, który po wydostaniu się w z obozu jenieckiego, walczył w 2. Korpusie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Tablicę pamiątkową poświęcił biskup Wojciech Osial, a chwilę później do Apelu Poległych przywołał Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Sochaczewie nadkom. Tomasz Wojciechowski.

Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Pan Maciej Małecki podczas przemówienia podkreślił, że funkcjonariusze Policji Państwowej to bohaterowie, którzy zdali najtrudniejszy egzamin z miłości do Ojczyzny. Mimo, iż najczęściej mówimy o żołnierzach, należy pamiętać jednak, że razem z nimi – ramię przy ramieniu, serce przy sercu, walczyli polscy policjanci. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do odsłonięcia tablicy i przywrócenia pamięci o poległych policjantach.

Pan Dariusz Gałązka – wnuk przedwojennego policjanta podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Sochaczewie na zaangażowanie w upamiętnienie policjantów.

Jako ostatni zabrał głos podinsp. Paweł Dubielecki, który wyjaśnił znaczeniu hasła Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – „Służyć poprzez Przyjaźń” oraz podziękował Komendantowi Powiatowemu Policji w Sochaczewie za współpracę, a także osobom, które wsparły tą inicjatywę.

Pododdział honorowy wystawił Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu. Dowódcą uroczystości był kom. Szymon Duraziński.

Oprawę uroczystości uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Głównej Policji na czele z kapelmistrzem – mł. insp. Januszem Trzepizurem.

Po uroczystym apelu, w kościele św. Wawrzyńca odbyła się Msza Święta podczas której biskup Wojciech Osial i Kapelan Policji Diecezji Łowickiej ks. Piotr Żądło, modlili się w intencji policjantów, ich rodzin oraz pracowników cywilnych.

Biskup Wojciech Osial w słowach do wiernych podkreślał, że osiągnięcia Policji Państwowej były ogromne. Opowiedział o policjantach z Polesia, Lwowa, a także o tragicznych losach przedwojennych funkcjonariuszy ze szkoły w Mostach Wielkich, którzy zostali rozstrzelani. Wspomniał również słowa Adama Mickiewicza, które znajdują się na tablicy odsłoniętej na frontonie KPP w Sochaczewie – „Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie”.

Krótkie spotkanie z historią Policji Państwowej możliwe było dzięki wystawie „Na Posterunku”, którą udostępniło nam Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP. Poza tym, policjanci Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii przeprowadzili wiele konkursów o bezpieczeństwie i zachęcali do wstąpienia do służby w Policji.

mł. asp. A. Dzik

fot.policja

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułCzy zdążą przed zimą?
Następny artykułSłaba końcówka