Strona główna Powiat Nie chca nowej drogi

Nie chca nowej drogi

379
0
PODZIEL SIĘ

Mieszkańcy ulicy Inżynierskiej i jej okolic w Sochaczewie nie zgadzają się na wybudowanie dodatkowej drogi łączącej tę ulicę z ul. 15 Sierpnia. Takie przedsięwzięcie chciał wykonać z własnej inicjatywy, przy wsparciu burmistrza Sochaczewa Piotra Osieckiego, samorząd powiatu sochaczewskiego.

Władze powiatowe na czele ze starostą Jolantą Gonta, przy okazji planowej przebudowy drogi powiatowej (ul. Inżynierskiej), doszły do wniosku, że warto odciążyć tę ulicę i przenieść ruch w kierunku ul. 15 Sierpnia nowo wybudowaną drogą, stanowiącą jakby łącznik obu ulic. Zanim jednak zapadnie decyzja o projekcie inwestycji, postanowiono przeprowadzić konsultacje społeczne w tej sprawie. W związku z tym w siedzibie urzędu Starostwa odbyło się spotkanie, na które zaproszono mieszkańców i przedsiębiorców z terenów, gdzie powstać miałaby inwestycja. Ci jednak, przybyli na nie mocno zdeterminowani, by zablokować pomysł budowy łącznika.

Dziwi nas takie podejście, bo w ten sposób chcieliśmy nie tylko odciążyć ruch, zwłaszcza ciężarowy z ulicy Inżynierskiej, a jednocześnie sprawić, by zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy mieli alternatywny dojazd do domów i firm, oraz by poprawiło się bezpieczeństwo – mówi Tadeusz Głuchowski, wicestarosta, dodając: – Szczególnie jesteśmy zaskoczeni stanowiskiem przedstawicieli firm Sarens i Wavin. Do tych firm codziennie dojeżdżają pojazdy ciężarowe, stale korzystając z ul. Inżynierskiej i z trudnego skrzyżowania z ulicy Kościńskiego i 15 Sierpnia. Nasz pomysł miał na celu ułatwienie im tego dojazdu i rzeczywiście obie firmy na wcześniejszym spotkaniu były zadowolone z takiego rozwiązania, dając nam pozytywną opinię na temat planowanej inwestycji. Na spotkaniu jednak ich przedstawiciele zaprezentowali zupełnie inne zdanie, wbrew wcześniejszym rozmowom, tym razem negatywnie oceniając pomysł budowy łącznika ulic – nie krył zdziwienia wicestarosta. Tym bardziej, że grupa przybyłych mieszkańców w zdecydowanej większości również uważała, że łącznik byłby jednak bardzo złym rozwiązaniem. Woleliby, by zamiast budowy nowej drogi, przy okazji modernizacji ul. Inżynierskiej zostało przebudowane skrzyżowanie ulic: Inżynierskiej, Kościńskiego i 15 Sierpnia. Rzeczywiście, obecni na spotkaniu projektanci wymienili wśród rozwiązań problemu również taką alternatywę, jaką byłaby budowa ronda. Jednak do słuchaczy nie docierały argumenty, iż taka inwestycja byłaby nie tylko droższa, ale przede wszystkim radykalnie zwiększałaby koszty społeczne związane np. z wywłaszczeniami czy znaczącym zbliżeniem drogi do zamieszkałych budynków. Ponadto, za tego typu inwestycję odpowiedzialny byłby samorząd województwa mazowieckiego, bo ul. 15 Sierpnia jest w jego zarządzie. Modernizując tę drogę, Urząd Marszałkowski w ogóle nie ujął jednak w planach przebudowy wspomnianego skrzyżowania.

W spotkaniu uczestniczyli też m.in. Adam Orliński – wiceprzewodniczący sejmiku mazowieckiego, Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa wraz z zastępcą Dariuszem Dobrowolskim, oraz Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie.

Cóż, ostatecznie po spotkaniu z mieszkańcami i przedsiębiorcami Starostwo zdecydowało o odstąpieniu od pomysłu budowy łącznika przy okazji gruntownego remontu ul. Inżynierskiej. Wobec tego też wycofa złożony do Urzędu Miejskiego wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Z tym że, jak słusznie zauważył burmistrz Piotr Osiecki, obecne władze Starostwa są pierwszymi od wielu kadencji, dla których sprawa odciążenia ruchu z ul. Inżynierskiej wydała się na tyle ważna, by przy okazji planowanej inwestycji na tej drodze powiatowej pochylić się nad zaproponowaniem w miarę możliwego rozwiązania problemu związanego z ruchem ciężarówek na odcinku ul. Inżynierskiej. Skoro jednak mieszkańcy chcą, by wszystko zostało po staremu, tak też się stanie, a wspomniana droga powiatowa będzie przebudowana w swoim dotychczasowym śladzie.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie