Strona główna Nowa Sucha Finanse i skarga na wójta

Finanse i skarga na wójta

430
0
PODZIEL SIĘ

Radni gminy Nowa Sucha podczas ostatniej sesji 27 września zajęli się głównie korektami w planach finansowych gminy – w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Dodatkowo rozdysponowano środki na inwestycje drogowe. Jednym z ostatnich punktów była skarga na działalność wójta.

 Na początku obrad przyjęto ślubowanie od dwóch radnych, którzy zostali wybrani w wyborach uzupełniających. Są to Marcin Kubiak i Witold Nowak. Pierwszy z nich wybrany przed rokiem został tylko zaprzysiężony. Natomiast drugi wybrany został w miejsce Krzysztofa Pieniążka, który złożył mandat radnego, gdyż się wyprowadził z gminy.

– Nie było wyborów uzupełniających, ponieważ zgłoszona była tylko jedna kandydatura i tym samym komisja wyborcza uznała ten wybór – objaśnił Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

W trakcie sesji Agata Żywicka – skarbnik gminy, przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z Warszawy na temat realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku. Dochód gminy zaplanowany został w wysokości 37 797 000 zł, a wydatki na poziomie 43 790 000 zł. Realizacja na 30 czerwca po stronie dochodów to 50 procent, a wydatków – 32 procenty. RIO zaopiniowała pozytywnie budżet, uznając, że gmina nie przekroczyła dyscypliny finansowej.

Na koniec zajęli się sprawą rozpatrzenia skargi na działania wójta Gminy Nowa Sucha.

– W przypadku, gdy w gminie przekraczane są przetargi na inwestycje sięgające powyżej 40 milionów złotych, konieczne jest zlecenie audytu zewnętrznego. W oparciu o nasze procedury zleciliśmy takie działania. Jednak jedna z firm zaskarżyła to, że nie ukazało się ogłoszenie w BIP-ie – mówi Maciej Mońka.

Skargę Komisja Skarg i Wniosków odrzuciła jako bezzasadną. Radni jednogłośnie poparli to stanowisko.

BN

Fot. Bogumiła Nowak