Strona główna Powiat Edukacja prawna w powiecie

Edukacja prawna w powiecie

358
0
PODZIEL SIĘ

Od roku 2016 na terenie całej Polski działa system darmowej pomocy prawnej. Dzięki współpracy rządu, samorządów, środowisk prawniczych i organizacji pozarządowych gwarantuje on bezpłatny dostęp do usług wsparcia prawnego oraz edukacji prawnej dla społeczeństwa.

W ramach działania systemu w powiecie sochaczewskim w zakresie edukacji prawnej, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wraz z Fundacją Młodzi Ludziom zorganizowało szkolenie. Odbyło się ono w środę, 16 października br. w sali konferencyjnej Starostwa. Tym razem, zdecydowaną większość słuchaczy stanowiła młodzież z klas maturalnych sochaczewskiego ZS RCKU.

Porady dla mieszkańców

Starosta sochaczewski Jolanta Gonta – mając na uwadze, iż obecnie podstawą funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim jest znajomość prawa, świadomość swoich uprawnień i powinności – podjęła inicjatywę zorganizowania dla mieszkańców powiatu sochaczewskiego, nie pierwszego już szkolenia z zakresu edukacji prawnej. Przeprowadziła je Katarzyna Łuczyńska – prezes Fundacji Młodzi Ludziom, która m.in. zapewnia poradnictwo w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie sochaczewskim.

Na spotkaniu, które otworzył Marcin Odolczyk, rzecznik prasowy Starostwa, mieszkańcy rozwinęli swoją wiedzę w zakresie takich tematów jak: Korespondencja – odbierać czy nie? Co dalej z nakazem zapłaty? Jak uchronić się przed niekorzystnymi umowami i nieuczciwymi praktykami rynkowymi? Poznali też najważniejsze przepisy prawa dotyczące spadków i darowizn.

Przypominamy, iż mieszkańcy powiatu sochaczewskiego już od czterech lat mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem. Usługa ta, to działanie z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatom. Od bieżącego roku darmowa pomoc prawna przysługuje znacznie szerszej grupie osób zainteresowanych oraz w większym wymiarze spraw. Zgodnie z nowymi przepisami na wizytę należy się koniecznie wcześniej zapisać. Dzięki ostatniej nowelizacji, możliwość skorzystania z profesjonalnego doradztwa prawnego jest jeszcze szerzej dostępna dla społeczeństwa.

Oprócz dotychczasowych, określonych w ustawie grup docelowych, przysługuje także każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Warto podkreślić, iż wprowadzono także zmianę w sposobie kontaktu z prawnikiem. Dotąd każda osoba uprawniona mogła zgłosić się bezpośrednio do punktu pomocy prawnej. Obecnie porady są udzielane według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. W naszym powiecie można to zrobić osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa (parter) lub telefonicznie pod numerem 46/ 864 18 40 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, z zaznaczeniem, iż dotyczy nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkty pomocy prawnej

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami od 2 stycznia w powiecie sochaczewskim działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt poradnictwa obywatelskiego, które usytuowane są w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz w Urzędzie Gminy w Brochowie.

W Starostwie przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 65 (parter, wejście główne do urzędu) w poniedziałek w godz. 10.00 – 14.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00–12.00 czynny jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W poniedziałki w godz. 14.00 – 18.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 12.00-16.00 działa punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Z kolei w punkcie umiejscowionym w budynku Urzędu Gminy w Brochowie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–13.00 (zapisy telefonicznie pod numerem 22/725 70 03 wew. 225). Tutejszy punkt funkcjonuje w ramach stosownego porozumienia, zawartego pomiędzy powiatem sochaczewskim a gminą Brochów.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie