Strona główna Edukacja „Chopin” – Matura na 100 procent

„Chopin” – Matura na 100 procent

334
0
PODZIEL SIĘ

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie od lat kształci uczniów na bardzo wysokim poziomie, czego dowodem są świetne wyniki egzaminu maturalnego na przestrzeni wielu lat. Wyniki tegorocznej matury również są imponujące.

Kolejny raz cieszymy się stuprocentową zdawalnością, co jest wynikiem szczególnie znakomitym wobec 87,5 procenta osób, które zdały w skali kraju. Wszyscy nasi absolwenci otrzymali świadectwa maturalne i mogli zawalczyć o indeksy na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Bardzo korzystnie dla naszej szkoły wyglądają wyniki matury z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należało zdać obowiązkowy egzamin w części ustnej z języka polskiego i języka obcego, przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego i uzyskać wynik minimum 30 procent z każdego z nich. Ponadto trzeba było wybrać jeden dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym. I już sam fakt przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu stanowił warunek zdania matury. Tu nie było minimum koniecznego do zaliczenia. Uczniowie naszej szkoły zdawali dwa lub trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Sukces szkoły to sukces uczniów i nauczycieli. To sukces rodziców. Wspólna praca zaowocowała. Nasi uczniowie już za kilkanaście dni rozpoczną kolejny etap nauki – już jako studenci wymarzonych uczelni. I właśnie teraz można powiedzieć, że było warto wiele godzin poświęcić na rozwiązywanie testów, zadań. Pisać dodatkowe prace, rozprawki, analizy porównawcze, wypowiedzi argumentacyjne. Nauczyciele przedmiotów maturalnych wiele dodatkowych godzin, poza obowiązującym planem nauczania, spędzili ze swoimi uczniami. Ważna była każda lekcja.

Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina cieszy się zasłużoną renomą od wielu lat. W tej szkole nauka, praca, systematyczność, odpowiedzialność, wysokie wymagania stawiane uczniom i nauczycielom są uznawanymi i szanowanymi wartościami. Składają się na etos szkoły. To jednocześnie klucze do sukcesu kolejnych roczników ambitnych, młodych ludzi, z których jesteśmy jako społeczność szkolna po prostu dumni.

Być uczniem „Chopina”, to możliwość rozwoju intelektualnego i tym samym spełniania marzeń. To wyróżnienie.

LO

fot.archiwum