Strona główna Powiat Ważne przed wyborami

Ważne przed wyborami

338
0
PODZIEL SIĘ

Za niespełna trzy tygodnie pójdziemy do urn, aby wybrać nowy skład Sejmu i Senatu. W naszym okręgu na czteroletnią kadencję wybierzemy dziesięciu posłów i jednego senatora. Głosowanie odbędzie się 13 października, a lokale otwarte będą od 7.00 do 21.00.

W niedzielę, 13 października odbędą się wybory parlamentarne, w których wybierzemy posłów oraz senatorów. Podobnie jak w przypadku poprzednich wyborów, Sochaczew oraz powiat sochaczewski znalazły się w okręgu nr 16.
Na terenie miasta znane są już numery, granice obwodów głosowania oraz adresy siedzib 21 obwodowych komisji wyborczych. A te nie uległy zmianie. Dwanaście z nich przystosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warto o tym pamiętać, ponieważ wyborca niepełnosprawny mieszkający w obwodzie, gdzie od komisji i urny dzielą go schody, może złożyć wniosek o dopisanie go do spisu wyborców w innym lokalu, gdzie takich barier nie ma. Dodajmy, że na terenie Sochaczewa zostały utworzone także trzy obwody odrębne: w Szpitalu Powiatowym przy ul. Batalionów Chłopskich, w pawilonie psychiatrycznym Szpitala Powiatowego oraz Domu Kapłana Seniora przy ul. Staszica.

Sprawdź spis

W związku z wyborami przypominamy, że istnieje możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika. Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a zamiar takiego głosowania (w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille’a) trzeba zgłosić do Komisarza Wyborczego w Płocku najpóźniej do 30 września. Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do burmistrza Sochaczewa najpóźniej do 4 października.
Osoby, które w ostatnim czasie przeprowadzały się, zmieniały adres zameldowania, powinny się upewnić, czy ich nazwiska znalazły się w spisie wyborców. Spisy zostaną wyłożone do wglądu od 23 września do 7 października w Urzędzie Miejskim w Sochaczewie, ulica 1 Maja 16, na parterze w pokoju nr 113. Sprawdzenia można dokonać w godzinach pracy urzędu, tj. 8.00-16.00, w poniedziałki 8.00-18.00. Wnioski o dopisanie wyborcy do spisu można składać do 8 października.

Zagłosuj na naszych

Podczas wyborów otrzymamy dwie karty do głosowania. Pierwsza z nich będzie zawierała listę komitetów wyborczych z wystawionymi przez nich kandydatami. W przypadku naszego okręgu wyborczego zarejestrowane komitety to: KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Polskie Stronnictwo Ludowe, KKW Koalicja Obywatelska.N IPL Zieloni, KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy, KW Sojusz lewicy Demokratycznej, KW Konfederacja i Niepodległość.
Dodajmy, że wśród 120 zarejestrowanych kandydatów do Sejmu znaleźli się także przedstawiciele naszego powiatu: Maciej Małecki – „dwójka” na liście PiS, Mirosław Adam Orliński – „dwójka” na liście PSL, Dariusz Zielski – „szóstka” i Urszula Pawlak – „czternastka” na liście Koalicji Obywatelskiej, oraz Andrzej Kuśmirek „czwórka” i Kinga Papierowska „osiemnastka”, lista Bezpartyjnych Samorządowców.
Natomiast w przypadku wyborów do Senatu otrzymamy kartę z dwoma nazwiskami. Zwycięży kandydat, który zbierze więcej głosów. O mandat senatora będą ubiegali się: Marek Martynowski z PiS oraz Waldemar Pawlak z PSL.

opr. Jerzy Szostak

fot.pixabay