Strona główna Sochaczew miasto Są pieniądze na piece

Są pieniądze na piece

422
0
PODZIEL SIĘ

Po prawie roku starań miejski samorząd otrzymał w końcu od samorządu mazowieckiego środki, dzięki którym mieszkańcy Sochaczewa będą mogli wymienić stare systemy grzewcze na nowe, bardziej ekologiczne. Do podziału jest prawie 1,2 miliona złotych.

W delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie Piotr Osiecki – burmistrz Sochaczewa, podpisał umowę w sprawie wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie”. Miasto otrzyma na ten cel 1 158 300 zł. Środki te zostaną podzielone pomiędzy 59 rodzin z terenu miasta, w imieniu których samorząd złożył wniosek o dofinansowanie unijne na wymianę starych systemów grzewczych.

Rok starań

Przypomnijmy, że wiosną ubiegłego roku Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego, ogłosił konkurs, w którym można było uzyskać dofinansowanie do 80 procent kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych. Warunkiem otrzymania wsparcia było zadeklarowanie, że w miejsce istniejących pieców na węgiel zamontujemy piece spalające biomasę lub gaz, jak również na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, a także termomodernizacja domu. Program obejmował tylko indywidualne gospodarstwa domowe.

Na likwidację tzw. kopciuchów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych chciała rozdzielić 12,5 mln, ale chętnych było tylu, że na ostatecznej liście po zwiększeniu alokacji znalazły się zadania z kwotą dofinansowania sięgającą 49 mln.

I w końcu, po roku starań władzom miasta udało się pozyskać środki, o które ubiegali się mieszkańcy. W imieniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych umowę podpisał marszałek Adam Struzik. Ze strony miasta podpisy złożyli Piotr Osiecki oraz skarbnik Jolanta Brzóska. Odbyło się to w obecności szefa komisji budżetu i finansów, wiceprzewodniczącego sejmiku, Adama Mirosława Orlińskiego.

Wartość projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Sochaczewie” wyniesie 1 686 000 zł. Dofinansowanie unijne pokryje niemal 70 procent wydatków. Różnicę, czyli 529 000 zł, wezmą na siebie rodziny uczestniczące w projekcie, w ramach wymaganego wkład własnego.

Ekologiczne działania

Likwidacja pieców, do których często trafia wszystko, łącznie z domowymi odpadkami, to bardzo ważny cel, do tego wpisujący się w inne proekologiczne działania sochaczewskiego samorządu.

Mam na myśli choćby zakup pięciu nowych niskoemisyjnych autobusów, w tym trzech elektrycznych, a także odwiert geotermalny wspomagający miejski system grzewczy. To czyste, niewyczerpalne źródło energii. Trzeci z ekoprojektów, jaki prowadzimy, to program gromadzenia deszczówki w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywania jej do podlewania trawników przy drogach oraz zieleni parkowej – mówi Piotr Osiecki.

Jeszcze w tym roku miasto ogłosi przetargi na budowę tych zbiorników – jednego w Chodakowie o pojemności prawie 580 m sześciennych i drugiego w rejonie ulicy Płockiej o pojemności ponad 330 m sześciennych. Trafi do nich woda zebrana z ulic Parkowej, Ogrodowej, Topolowej, Grunwaldzkiej, Płockiej i Łowickiej. Warto wspomnieć, że na każde z tych zadań zdobyliśmy wielomilionowe dofinansowanie unijne lub rządowe.

opr. Jerzy Szostak

fot.UM Sochaczew