Strona główna Sochaczew miasto Po co komu zbiorcze systemy wodociągowe i kanalizacyjne?

Po co komu zbiorcze systemy wodociągowe i kanalizacyjne?

394
0
PODZIEL SIĘ

Studnia, korbka i łańcuch z wiadrem na końcu to dawny luksus. Wcześniej było trudniej, trzeba było wodę czerpać z rzeki czy stawu lub łapać deszczówkę. A co ze ściekami? No cóż, znowu wiaderko i z wiaderka chlust – gdzie popadnie. Sławojki były jakby bezpieczniejsze, choć wszystko nadal lądowało w ziemi, w naszym środowisku naturalnym.

 Mamy wiek XXI i nie do pomyślenia jest któraś z wyżej wymienionych sytuacji. Problem rozwiązują najczęściej zakłady wodociągów i ich pracownicy.

Żaden z nich, bez względu na rodzaj jego umocowania prawnego, nie jest jednostką powołaną w celu osiągania zysków z tytułu prowadzonej działalności. Celem zakładów wodociągów i kanalizacji jest zapewnienie dostaw wody i odprowadzanie ścieków. Misję tych jednostek stanowi zabezpieczenie ciągłości tych działań.

Bliżej Klienta

Sochaczewski ZWiK wprowadza wiele udogodnień dla swoich Klientów. Pozwalają na to nowe technologie, jakie ciągle pojawiają się w branży wodociągowej i kanalizacyjnej.

Mieszkańcy Sochaczewa mają elektroniczny dostęp do Biura Obsługi Klienta. Część mieszkańców miasta posiada specjalne nakładki na wodomierzach, dzięki którym można dokonywać zdalnego odczytu. Mogą też kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej i w ten sposób również podawać stan zużycia wody do podlewania (o ile posiadają stosowny podlicznik) – stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl, w formie SMS-a na tel. kom. nr 506-808-639, za pośrednictwem e-BOK.

SMS-y z kolei to błyskawiczna informacja o awariach i pracach na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz związanych z tym przerwach w dostawie wody, o wystawieniu faktury VAT za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, o upływie terminu płatności faktury.

Można też płacić w kasie Spółki przy pomocy karty.

Prawo

Zakłady wodociągów i kanalizacji działają na podstawie ściśle określonych dokumentów z mocą prawną. Nie są to dowolnie spisane zasady, ale istotne zapisy, zgodne z aktami prawnymi.

Wśród nich wymienić należy:

 • Umowę Spółki
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • Kodeks Spółek Handlowych
 • Ustawę o gospodarce komunalnej
 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z aktami wykonawczymi
 • Ustawa o rachunkowości

Inne przepisy prawne mające wpływ na działalność Zakładu oraz wprowadzające odpowiednie procedury postępowania, to m.in.:

 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo wodne
 • Prawo budowlane
 • Prawo zamówień publicznych

ZWiK Sochaczew

fot.pixabay

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWjechali w ogrodzenie
Następny artykułSą pieniądze na piece