Strona główna Powiat Nowe połączenia autobusowe

Nowe połączenia autobusowe

590
0
PODZIEL SIĘ

Wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski 27 sierpnia w płockiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podpisał umowę na dofinansowanie ze środków rządowych połączeń lokalnych w ramach naboru na Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Oznacza to, że już od września w powiecie sochaczewskim zostaną uruchomione nowe bądź przedłużone połączenia autobusowe.

Jak zapewniał podczas spotkania wicewojewoda Artur Standowicz, jest to program wieloletni, zatem w przyszłości można liczyć na kolejne nabory. W tegorocznym, aplikację na stworzenie połączeń autobusowych złożyło 40 samorządów z terenu województwa mazowieckiego, w tym 19 powiatów i 21 gmin. W regionie płocko-ciechanowskim, w którym położony jest powiat sochaczewski, wpłynęło 10 wniosków, w tym 6 wniosków gminnych i 4 powiatowe – w sumie na 36 linii komunikacyjnych o łącznej długości 875 km. Mazowieckie wnioski, opiewające na szacunkową kwotę ponad 2,6 mln zł, objęły 240 lokalnych połączeń o łącznej długości 7420,8 km. Łączna liczba wozokilometrów na tych liniach to 2 mln 503 tys.

Autobusy wrócą do gmin

Kwota wsparcia dla powiatu sochaczewskiego to 88 197,7 zł. W wyniku pozyskanego przez starostę sochaczewskiego Jolantę Gonta dofinansowania, mieszkańcy powiatu sochaczewskiego zyskają od września trzy linie w transporcie publicznym.

Wyłoniono przewoźnika na powiatowych liniach autobusowych w gminach: Brochów, Iłów i Rybno. W gminie Brochów trasa będzie wiodła przez Tułowice, Śladów, Kamion, Gorzewnicę, Miszory, Brochów; w gminie Rybno przez Erminów, Rybno, Koszajec, Wieniec i Ostrowce; natomiast w stronę Iłowa przez Ruszki, Wężyki, Giżyce, Brzozów, Iłów, Łady, do Bieniewa. Na każdej z tych linii będzie kilka kursów dziennie i co najistotniejsze, Starostwo zapewnia dojazd autobusów na tych liniach (po dwa kursy) także w soboty, czego dotychczas bardzo brakowało mieszkańcom.

Wszystkie te działania mają zapewnić dostęp do komunikacji publicznej na terenie naszego powiatu i wpisują się w realizowany przez rząd na terenie całego kraju program tzw. nowej piątki PiS, podejmujący walkę z wykluczeniem komunikacyjnym.

To dopiero początek

 W spotkaniu, podczas którego podpisano umowy, uczestniczyli m.in. wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz, senator RP Marek Martynowski, poseł na Sejm RP ziemi sochaczewskiej Maciej Małecki – od początku zaangażowany w projekt przywracania połączeń autobusowych w naszym powiecie, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska oraz wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

Jak zapewnia starosta sochaczewski Jolanta Gonta, stworzenie tych pierwszych trzech kursów autobusowych jest początkiem podjętej inicjatywy mającej na celu dalszy rozwój komunikacji publicznej na terenie powiatu sochaczewskiego. Przypomnijmy, iż w tym celu na ostatniej sesji Rada Powiatu w Sochaczewie przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru utworzenia związku powiatowo-gminnego do realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego. Formuła związku daje większe możliwości realizacji tego zadania oraz stwarza większą możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych na jego realizację.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie