Strona główna Powiat Kolejne inwestycje drogowe

Kolejne inwestycje drogowe

349
0
PODZIEL SIĘ

To świetna wiadomość dla mieszkańców naszego powiatu. Już wkrótce kolejne trzy drogi powiatowe ulegną przebudowie. Podobne inwestycje zostaną wykonane na drogach gminnych. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ogłosił właśnie listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Powiat sochaczewski złożył trzy wnioski, wszystkie spotkały się z pozytywną opinią. Najwyżej oceniony został ten dotyczący przebudowy ul. Głowackiego w Sochaczewie. Ponad 2,2 mln dodatkowych środków, co stanowi 80 procent wartości projektu, pozwoli na zrealizowanie tej długo wyczekiwanej inwestycji. Łącznie zmodernizowany zostanie odcinek o długości około 0,65 km. Roboty zakładają też m.in. przebudowę i budowę chodnika, budowę ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, odwodnienie poprzez kanalizację deszczową.

Miliony na drogi

Drugą z powiatowych dróg, którą czeka przebudowa, a na którą powiat również otrzymał 80 procent dofinansowania (w tym przypadku jest to kwota ponad 2,3 mln zł) to droga Mizerka – Okopy w gminie Nowa Sucha. Będzie ona zmodernizowana na odcinku około 1,5 km. Przebudowane zostaną skrzyżowania, wybudowane bądź przebudowane zjazdy, wzmocnieniu ulegnie konstrukcja jezdni, zostanie też ona poszerzona.

Blisko 1,9 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych sochaczewski powiat (80 procent wartości projektu) otrzymał również na realizację inwestycji polegającej na remoncie drogi Rybno – Józin w gminie Rybno. Roboty odbywać się będą tu na odcinku 2,48 km. Na wykonanie każdego z wymienionych zadań ogłoszono już przetargi. Niebawem poznamy więc firmy, które zajmą się realizacją poszczególnych inwestycji.

– Niezwykle cieszę się, że przebudowane zostaną kolejne nasze drogi, co jest możliwe dzięki pomocy rządowej. Inwestycje, które nas czekają, z pewnością poprawią komfort podróżujących, ale przede wszystkim przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a na tym Zarządowi Powiatu niezwykle zależy. Nie da się ukryć, że pozyskane środki to też wielka zasługa posła Macieja Małeckiego, na którego wsparcie jak zawsze mogliśmy liczyć. Na takiej współpracy i postawie naszego posła zyskują właśnie mieszkańcy całego powiatu sochaczewskiego – mówi Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. To fakt, wkład posła Macieja Małeckiego jest nieodzowny, tym bardziej, że dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały również wszystkie wnioskujące gminy sochaczewskiego powiatu. Dzięki temu przebudowane zostaną też drogi w: Olszowcu (gm. Iłów), Kawęczynie (gm. Teresin), w Kożuszkach Parcele (gm. Sochaczew), ulice w Rybnie oraz ul. 15 Sierpnia w mieście Sochaczew – etap I.

Wsparcie samorządów

Przypomnijmy, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przewidziane jest wsparcie dróg samorządowych do 2028 roku. Dofinansowane będą zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także inwestycje na tych drogach, które zostały jednocześnie zaliczone do dróg o znaczeniu obronnym.

Celem jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, jak również wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych. Założeniem programu jest też poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie