Strona główna Sochaczew gmina Spotkali się z terytorialsami

Spotkali się z terytorialsami

201
0
PODZIEL SIĘ

Aktywność strażaków ochotników zrzeszonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego powiatu sochaczewskiego nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, ale obejmuje również szereg innych działań służących bezpieczeństwu mieszkańców w szerokim jego wymiarze.

Mając to na uwadze, starosta sochaczewski Jolanta Gonta zaprosiła przedstawicieli poszczególnych jednostek z terenu powiatu do udziału w organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie spotkaniu z dowództwem 64 Batalionu Lekkiej Piechoty Płock.
W Kożuszkach Parceli, mjr Ireneusz Fudała zapoznał zebranych z istotą działalności Wojsk Obrony Terytorialnej i zasadami wstąpienia w struktury jednego z rodzajów sił zbrojnych, zwłaszcza w kontekście druhów strażaków. Ponadto, celem spotkania było zapoznanie z możliwościami podjęcia współpracy z 64 BLPP oraz WOT w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sochaczewskiego, określenie planu współdziałania na najbliższe lata dotyczące m.in. wspólnego udziału w przedsięwzięciach reagowania kryzysowego.
Przypomnijmy, Obrona Terytorialna jest piątym rodzajem wojsk i stanowi integralną część Sił Zbrojnych RP. Jej utworzenie wpisuje się również w standardy NATO, dotyczące samodoskonalenia i samodzielnego wzmacniania potencjału obronnego państw, członków sojuszu.
W spotkaniu wojskowych ze strażakami uczestniczył również wicestarosta Tadeusz Głuchowski oraz st. bryg. Piotr Piątkowski – komendant powiatowy PSP w Sochaczewie, Lesław Siergiej – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, oraz Marcin Odolczyk – rzecznik prasowy starostwa.
Motto terytorialsów brzmi „Zawsze gotowi, zawsze blisko” i oddaje misję WOT-u, która polega na obronie i wspieraniu lokalnych społeczności. Zgodnie z założeniami resortu, Dowództwu WOT podlegać będzie 17 brygad. Każda z brygad WOT-u składać się będzie z batalionów, a te z kompanii. Kompanie podzielone będą z kolei na plutony. Najmniejszym ogniwem w WOT będzie dwunastoosobowa sekcja piechoty.
Praktycznie każdy może zostać terytorialsem, przeciwskazań nie ma zbyt wielu. Trzeba posiadać obywatelstwo polskie, być pełnoletnim, zdrowym fizycznie i psychicznie, niekaranym i nie pełnić innego rodzaju służby wojskowej. To propozycja dla tych, którzy chcą być żołnierzami, zadbać o bezpieczeństwo swoich najbliższych, a także wspierać lokalne społeczności, ale jednocześnie nie chcą rezygnować ze swojej pracy zawodowej. Niewykluczone, że wkrótce wśród terytorialsów znajdą się również mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, tworząc na początek jedną z sekcji. Chętni mogą już się zgłaszać. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej terytorialsi.wp.mil.pl

Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie