Strona główna Powiat Zwrócą za paliwo

Zwrócą za paliwo

559
0
PODZIEL SIĘ

 Przez cały sierpień rolnicy mogą zgłaszać się z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego za okres od 1 lutego do 31 lipca. Dotyczy to podatku, który jest płacony za olej napędowy, stosowany przy pracach w rolnictwie.

Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, a za takiego uważany jest posiadacz gospodarstwa o powierzchni większej niż 1 hektar. O zwrot nie może się natomiast ubiegać producent działający w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeśli ponad połowa kapitału zakładowego firmy zgłoszonego do rejestru przedsiębiorców w KRS została utracona. Jak również ci, których spółki bez względu na formę działalności, są na jakimkolwiek etapie do ogłoszenia upadłości. Zwrot ustala się na podstawie określonego rocznego limitu i stanu posiadania bydła przez producenta.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

BN

fot.pixabay