Strona główna Powiat Zaprojektują nowy most

Zaprojektują nowy most

518
0
PODZIEL SIĘ

To kolejny, jakże istotny krok w perspektywie budowy nowego mostu w Sochaczewie. W piątek 2 sierpnia w siedzibie sochaczewskiego Starostwa Powiatowego doszło do podpisania umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę przeprawy na rzece Bzura. Realizacja inwestycji to efekt współpracy trzech samorządów: powiatowego, miasta Sochaczew i gminy Sochaczew.

Umowę z Tomaszem Siwowskim – prezesem zarządu firmy Promost Consulting Sp. z o.o. Sp.k. z Rzeszowa, która zajmie się wykonaniem zadania, podpisała w imieniu inwestora Małgorzata Dębowska – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie. Towarzyszyli jej: poseł Maciej Małecki, starosta sochaczewski Jolanta Gonta, burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki, wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński i Andrzej Kierzkowski – przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie.

Niezbędna przeprawa

 Wedle zapisów dokumentu, realizacja prac przebiegać będzie dwuetapowo. Jednym z zadań wykonawcy będzie analiza układu komunikacyjnego w Sochaczewie i przedstawienie koncepcji, jeśli chodzi o najlepszą lokalizację obiektu. Z kolei, w drugim etapie ma zostać opracowany projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na wywiązanie się z warunków umowy wykonawca ma czas do 2021 roku. Koszt zadania wynosi 974 160 zł.

Za nami bardzo ważna chwila, kolejny etap wspólnych działań trzech samorządów w perspektywie budowy mostu, przy olbrzymim współudziale posła Macieja Małeckiego. Mostu, który zaprocentuje ogromnymi korzyściami dla mieszkańców miasta, gminy i całego powiatu, choć przeprawa będzie miała też przecież znaczenie ponadregionalne – mówiła starosta Jolanta Gonta.

W Sochaczewie, który od wielu lat wciąż się rozwija, przybywa mieszkańców i co za tym idzie, również samochodów. Stąd budowa kolejnej przeprawy przez główną rzekę jest niezwykle pożądanym zadaniem. Obecnie w granicach administracyjnych miasta Sochaczewa znajdują się trzy mosty drogowe przez Bzurę – w centrum miasta, w Chodakowie, a także na miejskiej obwodnicy.

Wiele lat starań

Budowa nowego mostu od lat stanowi bardzo pilną inwestycję dla mieszkańców Sochaczewa i nie tylko. Starania o tę przeprawę podejmowałem jeszcze jako radny miejski. Cieszę się, że gdy jako poseł ziemi sochaczewskiej zainicjowałem takie spotkanie kilkanaście miesięcy temu, wszystkie trzy samorządy odpowiedziały na propozycję bardzo pozytywnie. Z niecierpliwością będziemy czekać na projekt, a potem na budowę mostu, który połączy oba brzegi Bzury. Najważniejsza jest bowiem poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców ziemi sochaczewskiej. Inwestycja zdecydowanie ułatwi z jednej strony dojazd do szpitala, z drugiej zaś do centrum miasta, do szkół i urzędów – mówił poseł Maciej Małecki. Zapewnił też, że jako poseł będzie czynił starania, aby na budowę mostu w miarę możliwości pojawiły się środki centralne.

Warto przypomnieć, że dzięki wsparciu posła udało się już przecież pozyskać finanse na wiele dużych inwestycji, jak choćby w Sochaczewie: na budowę nowej siedziby komendy policji, na remont parków miejskich m.in. przy Szkole Muzycznej czy w Chodakowie, remonty ulic i dróg, czy też na badawczy odwiert geotermalny.

Przypomnijmy, na początku 2018 roku w Sochaczewie miała miejsce wspólna nadzwyczajna sesja trzech samorządów. Podpisano wówczas umowę partnerską dotyczącą budowy przeprawy. Teraz z kolei, czas na rozpoczęcie prac, których efektem będzie stworzenie konkretnego projektu dla tak wyczekiwanego od lat obiektu.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułW hołdzie powstańcom
Następny artykułKronika kryminalna