Strona główna Sochaczew miasto Włączenia deszczówki do kanalizacji sanitarnej to przestępstwo

Włączenia deszczówki do kanalizacji sanitarnej to przestępstwo

369
0
PODZIEL SIĘ

Mimo wielokrotnych informacji medialnych dotyczących zasad ochrony środowiska, sposobów pozbywania się nieczystości komunalnych, odprowadzania wód opadowych i roztopowych, wciąż znajdują się osoby lekceważące przepisy.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. przypomina, że wprowadzanie wód opadowych z powierzchni dachu do kanalizacji sanitarnej poprzez podłączenie rynien jest przestępstwem.

Zgodnie z art. 9.1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Kary

Skoro nie pomaga informowanie, ustne napominanie, koniecznością staje się stosowanie kar. Nieprzestrzeganie zakazów, o których mowa w art. 9 ustawy (art. 28 ust. 4a) Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest przestępstwem i grozi za ten czyn kara ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Tego typu działania, niezgodne z przepisami prawa, ZWiK wykrywa na terenie całego miasta. Ostatnie przypadki to ulice Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury.

Wszystkie sprawy będą kierowane do organów ścigania.

Do oczyszczalni czy do ziemi?

Każdy rodzaj płynnych nieczystości ma swoje miejsce docelowe. Ścieki bytowe z terenu miasta muszą trafić do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Wody opadowe spływają natomiast do rzek i rowów, do gleby. Natomiast kanalizacja deszczowa służy przede wszystkim odwodnieniu pasa drogowego. Możliwe jest legalne odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, jednak potrzebne są do tego niezbędne zgody wydane przez zarządcę danej drogi.

Niestety zdarzają się przypadki wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, a to już przestępstwo!!!

Dlatego też ZWiK Sochaczew prosi wszystkich właścicieli nieruchomości o sprawdzenie, gdzie i w jaki sposób spływają z ich terenu wody opadowe.

Kontrole prowadzone są cały czas.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułSochaczewianie wysoko
Następny artykułCzas na tanie grzanie