Strona główna Iłów UCZCILI PAMIĘĆ POWSTAŃCÓW

UCZCILI PAMIĘĆ POWSTAŃCÓW

614
0
PODZIEL SIĘ

W czwartek, 1 sierpnia wraz z wybiciem godziny 17.00 rozległy się w Iłowie, podobnie jak w całym kraju, dźwięk dzwonów oraz wycie syren, przypominające godzinę wybuchu najtragiczniejszego z polskich powstań narodowych.

Następnie odegrany został Hymn Państwowy. Po jego zakończeniu rozpoczęła się Msza święta za wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego, w tym szczególnie tych, z Ziemi Iłowskiej. Ksiądz proboszcz Krzysztof Borucki nawiązał w homilii do wydarzeń z sierpnia 1944 roku, podkreślając bohaterstwo i niezłomną postawę Polaków.

Cały czas przy tablicy pamiątkowej ku czci żołnierzy Armii Krajowej z Ziemi Iłowskiej wartę honorową pełnili żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, a strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Iłowa uczestniczyli w uroczystości wraz z pocztem sztandarowym swojej jednostki. Po Mszy świętej krótki wykład dotyczący wydarzeń z czasów wojny, w tym losów Iłowiaków w tamtych latach, wygłosił historyk Sławomir Ambroziak. Wiersz autorstwa Karola Cieślaka „Dzieci pozawarszawskie” odczytała Wanda Dragan.

W Powstaniu Warszawskim z plutonu iłowskiego Armii Krajowej zginęli: Henryka Figaszewska, Stanisław Gzula, Marian i Henryk Popielarkowie, Kleofas Kamiński, Bolesław Przanowski i Kazimierz Kwiatkowski.

Ostatnim punktem uroczystości było składanie kwiatów przed tablicą ku czci iłowiaków poległych w Powstaniu Warszawskim. Kwiaty składali żołnierze z Wojskowej Akademii Technicznej, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej oraz mieszkańcy gminy Iłów.

Organizatorzy, którym było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej, serdecznie dziękują księdzu proboszczowi Krzysztofowi Boruckiemu, żołnierzom z Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, druhom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Iłowa oraz mieszkańcom przybyłym na uroczystość.

Wanda Dragan

Fot. Andrzej Dragan