Strona główna Powiat Starosta pogratulowała radnej

Starosta pogratulowała radnej

528
0
PODZIEL SIĘ

Zakończyły się wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej na terenie powiatu sochaczewskiego. W gronie wybranych przez rolników osób jest również radna powiatowa Aneta Roskosz.

Ostatnia sesja Rady Powiatu, która odbyła się 5 sierpnia br., była najlepszą okazją do pogratulowania jej wyniku. A ten był nie byle jaki, bowiem jako kandydatka w wyborach w gminie Iłów odniosła bezapelacyjne zwycięstwo, zdobywając zaufanie 266 głosujących rolników z Iłowa i okolic.

Rywalizację z nią przegrał nawet, pomimo prowadzonej na dużą skalę kampanii w lokalnych mediach, drugi z kandydatów Sławomir Tomaszewski, który uzyskał 208 głosów. Obydwoje jednak zasiądą w Izbie. To nie pierwszy wyborczy sukces radnej Anety Roskosz, bo w ubiegłym roku w wyborach do Rady Powiatu w Sochaczewie również zyskała duże poparcie społeczeństwa, dzięki czemu została wybrana na pięcioletnią kadencję z okręgu nr 1.

Podczas sesji wyniku radnej w wyborach do Izby Rolniczej pogratulowała w imieniu władz samorządu powiatowego, starosta Jolanta Gonta. Podkreślała też rolę Izby Rolniczej, jaką pełni w powiecie.

Liczę, że w nowej kadencji Izby będzie Pani pełniła znaczącą funkcję, która umożliwi znakomitą współpracę z Radą Powiatu, której zresztą również jest Pani członkiem, bo przecież samorząd powiatowy wiele łączy z Izbą, która z kolei współpracuje ze związkami i organizacjami rolniczymi na rzecz rozwoju rolnictwa i wsi w naszym powiecie. Ponadto, wpływa na tworzenie rynku rolnego, gromadzi informacje i sporządza analizy – mówiła starosta Gonta. Radnej Roskosz życzyła wytrwałości i sukcesów w pracy na rzecz pielęgnowania tradycji rolniczych w powiecie sochaczewskim.

Warto dodać, że odpowiednia współpraca samorządu powiatowego z Izbą Rolniczą może mieć duże znaczenie również na polu łowieckim, szczególnie jeśli chodzi o osiągnięcie zadowalających efektów w kwestii ochrony upraw przed niszczeniem ich przez dziką zwierzynę. Dodatkowo Izby Rolnicze będą wdrożone do procesu konsultacji w perspektywie realizacji rządowego projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, a inwestycja ma przecież być prowadzona m.in. na terenie powiatu sochaczewskiego.

Przypomnijmy, że jeszcze w sierpniu Rada Powiatowa MIR zbierze się na swym pierwszym posiedzeniu. Wówczas spośród swoich członków wybrany zostanie przewodniczący oraz delegat na walne zgromadzenie. Być może radna powiatowa Aneta Roskosz zyska zatem poparcie pozostałych członków Izby i stanie na czele ważnej lokalnie instytucji rolniczej, o tym przekonamy się za kilkanaście dni.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie