Strona główna Sochaczew miasto Segregacja się opłaca

Segregacja się opłaca

328
0
PODZIEL SIĘ
SONY DSC

Tylko od nas zależy, czy w przyszłym roku ceny opłat za wywóz nieczystości na terenie Sochaczewa znów nie poszybują w górę. Wszystko za sprawą segregacji odpadów, która powoduje, że na składowiska będzie trafiało ich mniej.

Od 1 sierpnia obowiązują nowe stawki za „produkowane” przez nas śmieci. To 19 zł od osoby za odpady segregowane i 38 zł za niepoddane domowej segregacji. Decyzja w tej sprawie zapadła na sesji rady miejskiej 11 lipca. Co ważne, nie trzeba składać nowych deklaracji, gdyż przy zmianie stawki nie zachodzi taka konieczność.

Mniejsze koszty

 Od kilkunastu dni o zmianie cen urząd pisemnie powiadamia właścicieli prywatnych domów oraz zarządców nieruchomości. I na tym w zasadzie cała procedura się kończy.

Nikt nie musi składać deklaracji korygującej, ani osoby prywatne, ani wspólnoty, ani spółdzielnie. Należy ją wypełnić tylko w sytuacji, gdy pod danym adresem przybył nowy mieszkaniec lub ktoś się wyprowadził. Zmiana stawek nikogo nie zmusza do wypełniania deklaracji na nowo – zapewnia Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w UM.

Zarządcy budynków już pod koniec lipca rozsyłali pisma z informacją o nowych stawkach. Stosowne zawiadomienia wywieszano też na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych. Jednocześnie miasto zachęca mieszkańców do segregacji, bo wrzucając wszystkie odpady do jednego worka, powodujemy, iż opłata może w przyszłości jeszcze wzrosnąć, tak jak z roku na rok rośnie liczba wytwarzanych śmieci. Dzisiaj jest to już problem globalny. Im więcej odpadów oddamy do recyklingu, tym mniej trafi na wysypisko. Tym samym i my zapłacimy mniej za ich odbiór, wywóz, utylizację.

Dotychczas naszemu miastu udawało się wypracować obowiązującą normę. Jak będzie w przyszłości? Zależy od nas samych, bo podwyżki można powstrzymać, lub choćby zminimalizować, znacznie ograniczając strumień odpadów zmieszanych trafiających do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Meble do punktu

I jeszcze jedna informacja. Otóż miejski samorząd zachował dotychczas obowiązujące zniżki w opłatach za śmieci. Połowę stawki zapłacą posiadacze Sochaczewskiej Karty Rodziny oraz Karty Seniora 75+. Z tym tylko, że dotyczy to jedynie osób, które segregują odpady i nie posiadają zaległości w innych opłatach miejskich, np. podatkach lokalnych.

Przy okazji należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem, który występuje na wszystkich osiedlach mieszkaniowych na terenie Sochaczewa. Jest nim pozostawianie odpadów wielkogabarytowych, przede wszystkim mebli, obok śmietników. Przy niektórych z nich są już całe sterty regałów, wersalek czy szafek kuchennych. Dlatego przypominamy, że takie działanie jest nielegalne. Odpady wielkogabarytowe można wystawiać przy śmietnikach jedynie podczas ich zbiórki, a ta prowadzona jest dwa razy w roku: na wiosnę i jesienią.

Oznacza to, że w pozostałe dni roku muszą być one wywożone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się przy ulicy Chemicznej na terenie byłego Chemitexu.

Jerzy Szostak

Fot.: Jerzy Szostak