Strona główna Iłów Sami ustalą na co wydać

Sami ustalą na co wydać

405
0
PODZIEL SIĘ

Po raz pierwszy od wielu lat mieszkańcy gminy Iłów będą decydować o zagospodarowaniu funduszu sołeckiego w 2020 roku. W ostatnich latach radni wnioskowali, aby fundusz ten przeznaczać na inwestycje w gminie. Dokładano go do poszczególnych inwestycji, głównie drogowych. Jednak w tym roku – pod ogromnym naciskiem sołtysów – radni zdecydowali, aby poszczególne sołectwa wykorzystały należne im pieniądze.

 – Chcemy za te fundusze wykonać to, co uważamy za słuszne i co nam najbardziej potrzebne. Jest wiele działań, które dzięki tym pieniądzom można zrealizować, na przykład spotkania wiejskie, doposażenia i urządzenie wiejskich świetlic. Nie tylko drogi są dla nas priorytetem. Chcemy mieć wpływ i decyzje, na co idą należne nam pieniądze – wspomniała Marta Urbaniak, sołtys Arciechowa i Bieniewa, na jednej z ostatnich sesji rady gminy. Od dawna zabiegała o to, aby fundusz sołecki był przekazywany sołectwom i rady sołeckie decydowały, na co go przeznaczyć.

Wnioski do gminy

Urząd Gminy w Iłowie poinformował mieszkańców, by zapoznali się z dokumentami dotyczącymi Funduszu Sołeckiego na 2020 rok. Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski trzeba złożyć nie później niż do 30 września. Aby jednak wniosek sołectwa został przyjęty, musi spełniać warunki określone w ustawie o funduszu sołeckim z 2014 roku. Każdy z wniosków musi być uchwalony przez radę sołecką lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa. Powinien też zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na danym obszarze w ramach funduszy przekazanych sołectwu. Do wniosku musi być dołączone uzasadnienie oraz oszacowanie kosztów. Finansowane z funduszu przedsięwzięcia nie mogą być wyższe niż przyznany fundusz sołecki.

– To da się osiągnąć, wyznaczając sobie w sołectwie realne zadania. Małych potrzeb jest też sporo. U nas taką potrzebą jest świetlica wiejska – dodaje pani sołtys.

Po uchwaleniu wniosku przez zebranie wiejskie, sołtys przekazuje wniosek wójtowi celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Każdy zgłoszony wniosek podlega ocenie pod względem wymogów formalnych i merytorycznych. Łączna kwota wszystkich przedsięwzięć musi być zgodna z kwotą wydatków z budżetu gminy przypadającą na dane sołectwo, a zadania te służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Protokół, uchwałę oraz listę obecności uczestników wraz z wnioskiem trzeba złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Iłów do 30 września.

Poszczególne sołectwa mogą się dogadać między sobą i realizować wspólne zadania, łącząc swe fundusze. Rada Gminy rozpatruje wniosek sołecki w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest z rozstrzygnięciem Rady Gminy. Jednak, by wniosek nie został odrzucony, gdyż nie ma możliwości odwołania się, bardzo ważne jest prawidłowe jego sporządzenie, wybranie przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów.

Ustalone kwoty funduszów

Zgodnie z rocznymi dochodami gminy Iłów, według stanu na koniec roku 2018 ustalana jest wysokość funduszy sołeckiego. Zależy ona od liczny mieszkańców na danym terenie sołectwa. Im więcej mieszkańców, tym stawka jest wyższa. Na terenie gminy Iłów jest 40 sołectw i według stanu na koniec roku 2018 mieszkają 6183 osoby. Łącznie fundusz sołecki wynosi 652 468,65 zł. Największy fundusz przypadnie dwóm miejscowościom – Iłów, który ma 733 mieszkańców, dostanie 42 659,65 zł, oraz Brzozów Stary, który ma 599 mieszkańców i przyznany fundusz w wysokości   36 532,76 zł. Trzecie w stawce z największym funduszem są Giżyce, które przy 361 mieszkańcach dostaną 25 650,66 zł. Fundusz sołecki w gminie Iłów waha się od 11 do 19 tys. zł. Średnio najliczniejsza grupa sołectw dostanie po około 14 tys. zł.

Najmniejsze sołectwo Pieczyska Iłowskie – 26 mieszkańców, może liczyć na 10 333,42 zł. Prawie dwukrotnie liczniejsze Pieczyska Łowickie dostaną 11 247,88 zł z funduszu sołeckiego. Lubatka i Szarglew mające łącznie 40 mieszkańców, otrzymają 10 973,54 zł.

Arciechów i Bieniew, których sołtysem jest Marta Urbaniak, mają przydzielone z funduszu sołeckiego na rok 2020 aż 15 728,75 zł. Zdaniem pani sołtys wystarczy na zaplanowane zadania, które poprawią jakość życia na jej terenie.

– Bardzo czekamy na możliwość realizacji zaplanowanych przez nas zadań i cieszymy się z tego, że w końcu możemy wykorzystać nasz fundusz sołecki zgodnie ze swoimi oczekiwaniami – dodaje Marta Urbaniak.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak