Strona główna Teresin Radni o pomocy społecznej

Radni o pomocy społecznej

258
0
PODZIEL SIĘ
oatmeal porridge with fruits, nuts and spices with orange juice for healthy breakfast. top view with copy space

 Podczas ubiegłotygodniowych obrad (13 sierpnia) Rada Gminy Teresin dokonała zmian w uchwale dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wedle nowych zapisów w dokumencie, zdecydowano o odstąpieniu od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Ponadto samorządowcy określili wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego i dokonali zmian w bieżącym budżecie gminy.

odol

fot.pixabay