Strona główna Teresin Pomagają wyrwać się z nałogu

Pomagają wyrwać się z nałogu

419
0
PODZIEL SIĘ

Blisko 280 porad udzielono potrzebującym w ubiegłym roku w funkcjonujących w gminie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. Takie dane wynikają z przedstawionego radnym gminy Teresin sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na tutejszym terenie.

W badanym okresie łącznie do punktów zgłosiło się 137 uzależnionych od alkoholu, i prawie 100 współuzależnionych.

Pamiętajmy, że nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny skutkuje destabilizacją jej funkcjonowania i jest przyczyną dalszych, pogłębiających się poważnych problemów i co za tym idzie, cierpienia dorosłych i dzieci.

Dodać należy, że podana liczba oznacza jedynie osoby, które do punktu się zgłosiły. Ile jest podobnych, nieujawnionych przypadków, tego pewnie nikt nie zliczy. Biorąc pod uwagę wyniki ostatnich ogólnopolskich badań, ukazujących znaczny wzrost w Polsce liczby osób nadużywających picia, można przypuszczać, że lokalnie też jest ich więcej.

Idąc dalej, wśród danych teresińskiego sprawozdania zwraca uwagę 21 zanotowanych zgłoszeń do punktów konsultacyjnych ofiar przemocy w rodzinie. 12 pacjentom oddelegowanym do Ośrodka Terapii Uzależnień wszczepiono Disulfiram. Z kolei, 22 trzeźwiejących alkoholików skierowano do uczestnictwa w terapii Poradni Leczenia Uzależnień w Sochaczewie, przeprowadzono też 185 rozmów informacyjno-motywacyjnych z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Ponadto Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała program „Spójrz inaczej” dla uczniów szkół podstawowych, prowadziła świetlice szkolno-wychowawcze (szkoły oraz Dom Parafialny), organizowała zimowiska dla dzieci z grup podwyższonego ryzyka. W ramach akcji „Zima na wesoło” udział wzięło łącznie 291 uczniów.

Komisja organizowała też kolonie terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i wiele innych akcji, imprez i warsztatów, których odbiorcami mogli być najmłodsi mieszkańcy gminy Teresin.

Przypomnijmy, że funkcję Gminnego Koordynatora d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Teresinie pełni Maria Wójcicka.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay