Strona główna Nowa Sucha Wójt dostał absolutorium

Wójt dostał absolutorium

487
0
PODZIEL SIĘ

Radni, podczas sesji Rady Gminy, udzieli jednogłośnie wotum zaufania wójtowi Maciejowi Mońce, po przedstawieniu raportu o stanie gminy. Również bez zastrzeżeń wszyscy obecni na sesji radni udzielili mu absolutorium.

– Choć jestem już kolejną kadencję wójtem, za każdym razem, co roku przeżywam bardzo mocno tę chwile dyskusji na temat budżetu i udzielenia mi absolutorium. To najważniejsze chwile w ciągu roku, gdy radni wypowiadają się na temat mojej pracy i udzielają mi poparcia – stwierdził Maciej Mońka, wójt gminy Nowa Sucha.

Raport o stanie gminy został mieszkańcom przedstawiony na stronach urzędu gminy Nowa Sucha już 30 maja. Mogli zapoznać się z ponad 30 stronami dotyczącymi ogólnej wiedzy o gminie, jej zasobach naturalnych, infrastrukturze, danych finansowych, o oświacie, gospodarce, strategii, ochronie środowiska, kulturze, bezpieczeństwie i innych sprawach związanych z funkcjonowaniem administracji gminnej. W opinii radnych raport zawierał pełną i kompleksową wiedzę, która może być pomocna w planowaniu kolejnych działań w kolejnych latach.

Gmina Nowa Sucha jest w powiecie sochaczewskim drugą, najdynamiczniej się rozwijającą. Ma dodatni przyrost naturalny i co roku przybywa jej około 50 mieszkańców. Jest też stosunkowo młodą pod względem wieku, gdyż około 2/3 mieszkańców, to osoby w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Roczny dochód gminy w ubiegłym roku wyniósł 31 370 940,62 zł, a wydatki 31 677 652, 96 zł. Gmina ma stabilną sytuację finansową i na koniec roku miała ponad 4,8 mln zł tzw. nadwyżki operacyjnej. Zadłużenie gminy wyniosło nieco ponad 6 mln zł – około 2,3 mln zł to kredyty, a pozostała kwota to pożyczki, które zaciągnięte zostały na cele inwestycyjne.

Największe inwestycje, jakie udało się w gminie realizować, to m.in. Odnawialne Źródła Energii, budowa sali gimnastycznej w SP w Kurdwanowie, dokumentacja techniczna drogi wojewódzkiej 705 w rejonie Kozłowa Biskupiego, liczne remonty dróg i instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Problemem dla gminy jest jednak ściągalność czynszowa. W ubiegłym roku zaległości wynosiły ponad 20 tys. zł. W ubiegłym roku jeden wniosek w sprawie zadłużenia czynszowego mieszkańca w Kurdwanowie trafił do sądu, a w przypadku Nowej Suchej do komornika.

To, co może cieszyć to, że w gminie jest jeden z największych poziomów bezpieczeństwa. Na tle powiatu to najbezpieczniejsza gmina – z niewielką ilością interwencji straży pożarnej i policji.

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie budżet gminy Nowa Sucha, określając, że nie naruszył on dyscypliny finansowej. W ocenie RIO wykonanie budżetu gminnego świadczy o dobrym gospodarowaniu.

BN

Fot. Bogumiła Nowak