Strona główna Iłów W Iłowie jest bezpiecznie?

W Iłowie jest bezpiecznie?

575
0
PODZIEL SIĘ

Mieszkańcy gminy nie czują zagrożenia przestępczością. Gmina jest dość bezpieczna. Najpoważniejszymi przestępstwami są wypadki drogowe i kradzieże. W ciągu roku nie zanotowano natomiast ani jednego zabójstwa, rozboju z użyciem broni, czy nawet handlu narkotykami. Problemem jest jednak duża ilość pożarów i interwencji drogowych.

Do głównych zagrożeń na terenie gminy Iłów w 2018 roku należy zaliczyć: zdarzenia drogowe i przestępstwa drogowe, czyli wypadki oraz kolizje. Ponadto doszło do kradzieży i włamań, jak również przestępstw przeciwko rodzinie oraz uszkodzeń mienia. Na tle powiatu gmina należy do bezpiecznych i spokojnych – mówi st. asp. Marek Jakubowski, kierownik Posterunku Policji w Iłowie.

Kierowcy utrapieniem

Stąd też mieszkańcy gminy zauważają, że największą dolegliwością dla nich są wybryki chuligańskie i akty wandalizmu, spowodowane często pod wpływem alkoholu. Podobnie jak szarżujący kierowcy, szczególnie na odcinku Janów – Wężyki – Giżyce, gdzie bywają dość często wypadki i kolizje spowodowane przekraczaniem prędkości, głównie przez kierowców tirów.

Funkcjonariusze policji z Iłowa przeprowadzili w ubiegłym roku w sumie 73 postępowania przygotowawcze dotyczące wszystkich rodzajów przestępstw. Prowadzone dochodzenia i śledztwa dotyczyły 10 wypadków drogowych. Dwa z nich zakończyły się ofiarami śmiertelnymi.

Kolizji na drogach gminy Iłów było znacznie więcej. Dochodzi do nich niemal każdego dnia w rejonie Iłowa, Giżyc, Przejmy i Brzozowa. Część zdarzeń drogowych spowodowana jest brawurową jazdą lub po pijanemu. Policjanci na drogach gminy Iłów zatrzymali 6 nietrzeźwych kierowców, w tym w dwóch przypadkach stwierdzili naruszenie zakazu sądowego kierowania środkami komunikacji.

Niebezpiecznie w domu

 Problemem w gminie jest agresja w stosunku do członków rodziny. Policjanci zanotowali w ciągu ubiegłego roku 16 przestępstw przeciwko rodzinie (znęcanie się, groźby). W roku 2018 wszczęto procedurę Niebieskiej Karty w związku z przemocą w 10 rodzinach i w efekcie odbyło się 9 spotkań grup roboczych.

Zanotowano również 14 kradzieży i kradzieży z włamaniem, 4 uszkodzenia mienia, 7 oszustw oraz przestępstw gospodarczych. W większości są to oszustwa dotyczące wyłudzeń internetowych.

– Policja nie prowadziła badań poczucia bezpieczeństwa na terenie gminy Iłów. Prowadzono natomiast akcje informacyjne dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz na temat programu ,,Dzielnicowy bliżej nas”. Natomiast w szkołach odbyły się prelekcje i spotkania na temat zagrożeń, między innymi w sieci. Jednak mieszkańcy gminy nie zgłaszają nam poczucia zagrożenia – dodaje Marek Jakubowski.

 Pożary ponad normę

Znacznie większym problemem są na terenie gminy interwencje jednostek OSP w gaszeniu pożarów i ratowaniu poszkodowanych w wypadkach i kolizjach drogowych.

W sumie strażacy uczestniczyli w 142 akcjach ratowniczych w czterech rejonach działania: w Iłowie (53), Brzozowie Starym (62), Giżycach (25) i Suchodole (2). Szczególnie dużo akcji przypadło w okresie wiosenno-letnim i na początku sezonu grzewczego. Były to pożary łąk, pastwisk oraz słomy spowodowane podpaleniami przez rolników. Na szczęście bieżący rok w okresie wiosennym okazał się w gminie Iłów spokojniejszy.

Na terenie gminy Iłów 314 strażaków należy do OSP. Najliczniejsza jednostka znajduje się w Brzozowie Starym i liczy 78 członków. OSP z Brzozowa Starego, Giżyc i Iłowa od lat są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczego. Na działalność straży na terenie gminy Iłów przeznaczono z gminnego budżetu w 2018 roku 244 656,21 zł. Jednak, jak zaznaczają strażacy z Iłowa, bezpieczeństwo nie ma ceny.

– Warto zapłacić każdą potrzebną kwotę, aby czuć się bezpiecznym – stwierdził jeden z mieszkańców Iłowa.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułBEZPIECZNY URLOP
Następny artykułCo czeka nas jesienią?