Strona główna Iłów Szukają wsparcia

Szukają wsparcia

509
0
PODZIEL SIĘ

 Gmina Iłów zaprasza firmy projektowe, projektantów oraz osoby posiadające wiedzę z zakresu funkcjonowania i technologii działania oczyszczalni ścieków, do przedstawienia swoich pomysłów w zakresie modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej.

Jak mówią pracownicy Urzędu Gminy w Iłowie, zlokalizowana jest Gminna Oczyszczalnia Ścieków, która pracuje nieprzerwanie od 2004 roku. Bazuje ona na dwóch zbiornikach o pojemności 120 m3 każdy. Napowietrzanie sieci następuje w wyniku pracy nawierzchniowych rotorów. To już obecnie technologia nieco przestarzała i mało wydolna, jak na gminne potrzeby. Tymczasem gmina chce wyjść naprzeciw powstającym problemom i pragnie uchronić mieszkańców przed zagrożeniem związanym z paraliżem pracy oczyszczalni oraz wstrzymywaniem przyjmowania ścieków, również tych dowożonych z zewnątrz. W związku z tym poszukiwani są chętni z wiedzą i doświadczeniem do zlustrowania stanu działania gminnej oczyszczalni, sprawdzenia jej terenu oraz przedstawienia wstępnego pomysłu modernizacji. Potem na bazie tych danych gmina zleci wykonanie koncepcji modernizacji obiektu. Kolejnym etapem będzie procedura wyłonienia projektanta na wykonanie projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Zainteresowane firmy proszone są o kontakt i przedstawienie swych propozycji. Zgłaszać można się do Tomasza Mroczkowskiego, Arkadiusza Stańczaka, tel. 024 267 50 90.

BN

fot.pixabay