Strona główna Powiat Sesja za nami w WPF

Sesja za nami w WPF

470
0
PODZIEL SIĘ

Trwająca niespełna godzinę sesja Rady Powiatu w Sochaczewie poświęcona była w głównej mierze rozpatrzeniu dwóch uchwał: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu, a co za tym idzie w budżecie powiatu.

Radni zebrali się w środę 10 lipca na obradach VII sesji Rady Powiatu. Obradowali w osiemnastoosobowym składzie. Przedstawione przez Teresę Pawelak, skarbnik powiatu, zmiany w WPF dotyczyły zwiększenia wydatków w związku z wprowadzeniem czterech nowych zadań inwestycyjnych.

– Proponowane zmiany zawarte w projekcie uchwał polegają na urealnieniu planu dochodów majątkowych o kwotę 84  800 złotych oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 328  600 zł – mówiła podczas sesji skarbnik powiatu.

Więcej na inwestycje

Jedna ze zmian dotyczyła zwiększenia wkładu własnego w wysokości niespełna 240 tysięcy złotych na realizację zadania wygranego w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego, tj. modernizację boiska trawiastego, budowę bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie. W budżecie powiatu na ten cel przeznaczono 885 tysięcy złotych. Wartość zadania ulegnie zwiększeniu ze względu na konieczność wykonania m.in. dodatkowych decyzji środowiskowych, map projektu. (O realizacji tego zadania i przeprowadzonym przetargu na to zadanie będziemy pisać szerzej w kolejnych materiałach prasowych).

Kolejne przesunięcie środków dotyczyło zadania pn.: „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”. Chodzi o przedłużenie umowy z firmą, która ma wykonać dokumentację. Wynika to z faktu, iż konserwator w stosownym czasie nie przedłożył odpowiednich dokumentów, które potrzebne były projektantowi do wykonania zadania, a tym samym do zakończenia   działania z końcem czerwca.

Środki na dokumentację

 Następna zmiana w budżecie dotyczyła pokrycia wkładu własnego na realizację na terenie powiatu inwestycji, polegającej na wykonaniu koncepcji budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: warszawskiego zachodniego, sochaczewskiego oraz nowodworskiego. Chodzi o opracowanie dokumentacji projektowej. Powiat na ten cel przeznacza 39 tysięcy zł.

Ostatnia kwestia związana była z inwestycją drogową, tj. wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej – ulicy Inżynierskiej w Sochaczewie na długości 950 m. Zadanie to będzie podzielone na dwa etapy, a tym samym lata: 2019 i 2020 r. Wykonanie całej dokumentacji to koszt 156 tysięcy złotych.

Sesje Rady Powiatu są transmitowane na żywo, a archiwum z relacji można oglądać poprzez stronę BIP urzędu oraz stronę internetową Starostwa.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułKronika kryminalna
Następny artykułNA INTEGRACJĘ I EDUKACJĘ