Strona główna Powiat Powiatowy Budżet Obywatelski 2020

Powiatowy Budżet Obywatelski 2020

432
0
PODZIEL SIĘ

W trakcie realizacji są zwycięskie projekty z I edycji Powiatowego Budżetu Obywatelskiego. A tymczasem ruszyła II edycja PBO, od 10 lipca 2019 roku mieszkańcy powiatu sochaczewskiego mogą składać swoje propozycje.

W budżecie obywatelskim powiatu sochaczewskiego na rok 2020 do dyspozycji jest ponownie kwota 1 mln zł, z czego 800 tys. zł przeznaczono na tzw. projekty twarde, a 200 tys. zł na tzw. projekty miękkie.

Rada Powiatu w Sochaczewie 18 czerwca br. roku podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego na rok 2020. Obejmują one teren całego powiatu sochaczewskiego. Środki w ramach budżetu obywatelskiego przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu, służących mieszkańcom całego powiatu sochaczewskiego. Oznacza to, że finansowane z niego zadania dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy. Propozycje do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu sochaczewskiego. Zgodnie z przyjętym harmonogramem konsultacji społecznych dotyczących realizacji PBO mogą oni składać swoje pomysły do 31 lipca br.
Można je zgłaszać za pośrednictwem „Formularza zgłoszenia projektu” wraz z „Listą poparcia dla zgłoszonego projektu”, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Są do pobrania na stronie www.powiatsochaczew.pl w zakładce „Budżet Obywatelski”, w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (parter) oraz w urzędach gmin na terenie powiatu sochaczewskiego.
Zgłoszenia projektu na „Formularzu zgłoszenia projektu” wraz z „Listą poparcia projektu” można dokonać wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną na adres budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. Każdy uprawniony mieszkaniec naszego powiatu może zgłosić dowolną liczbę projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Harmonogram konsultacji społecznych
10 – 31.07.2019 roku – Składanie przez mieszkańców propozycji projektów.
1 – 20.08.2019 roku – Weryfikacja propozycji mieszkańców i ustalenie przez Zespół Opiniujący ostatecznej listy projektów do głosowania.
do 25.08.2019 roku – Ogłoszenie listy punktów gdzie można oddać głos oraz adres strony internetowej, adres e-mail.
1 – 30.09.2019 roku – Głosowanie nad propozycjami.
do 31.10.2019 roku – Ogłoszenie wyników konsultacji.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl.
Informacje dotyczące PBO są publikowane na stronie www.powiatsochaczew.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz na stronie BIP w zakładce Budżet Obywatelski.
Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie