Strona główna Teresin Można zgłaszać straty

Można zgłaszać straty

382
0
PODZIEL SIĘ

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W tym roku – od kwietnia do czerwca – stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej również na terenie gminy Teresin. Stąd też, komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej przyjmuje pisemne wnioski rolników o oszacowanie wysokości strat w średniej rocznej produkcji gospodarstwa.

Pamiętać należy, że szacowaniu podlegają jedynie uprawy, z których nie zebrano jeszcze plonów. Jak informuje wójt gminy Teresin, wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Teresin, a dokładnie w Biurze Obsługi Mieszkańca najpóźniej do 21 lipca br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą mogły być rozpatrzone przez zespół Gminnej Komisji. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.bip.teresin.pl.

odol

fot.pixabay