Strona główna Powiat Mianowani nauczyciele

Mianowani nauczyciele

440
0
PODZIEL SIĘ

Sześcioro nauczycieli z trzech szkół ponadpodstawowych oraz jednej placówki oświatowej, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski – w miniony poniedziałek 8 lipca przystąpiło do egzaminu o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Komisji egzaminacyjnej przewodniczyła Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

Do egzaminu przystąpiły dwie nauczycielki z Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, jedna z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, dwie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego i jeden psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sochaczewie.

Egzaminy odbywały się w siedzibie Powiatowego Zespołu Edukacji, a w komisji obok Urszuli Opasiak zasiadł jeden przedstawiciel z Kuratorium Oświaty w Warszawie, dyrektor szkoły bądź placówki, z której przystępował do egzaminu nauczyciel, oraz dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej.

Pomyślnie egzamin udało się zdać wszystkim przystępującym do niego nauczycielom, a ci wcześniej, by do niego przystąpić, musieli spełnić wskazane wymagania kwalifikacyjne i odbyć staż zakończony co najmniej dobrą oceną pracy.

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego będzie miało miejsce po wakacjach – na początku nowego roku szkolnego.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera mu drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

– Cieszę się, że w naszych publicznych szkołach i jednej z placówek powiększyło się grono nauczycieli mianowanych. To pokazuje, że pedagodzy chętnie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, doszkalają się. Gratuluję wyniku wszystkim, którzy przystąpili do tegorocznego egzaminu i życzę powodzenia na edukacyjnej drodze – mówiła po konkursie Urszula Opasiak, dyrektor PZE.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

fot.archiwum