Strona główna Edukacja Matury poszły doskonale

Matury poszły doskonale

716
0
PODZIEL SIĘ

W ubiegłym tygodniu Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki matur. Powiat sochaczewski może być dumny z ich wyników.

W większości szkół średnich są one bardzo dobre. Największym problemem dla maturzystów są nadal przedmioty ścisłe, głównie matematyka. Od lat sprawia ona uczniom najwięcej kłopotów.

W szkołach średnich powiatu sochaczewskiego podsumowano wyniki tegorocznych matur. Na tle kraju są one więcej niż dobre, choć w sumie jedynie Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie może mówić o sukcesie. Tam na 152 osoby, które przystąpiły do matury, tylko jedna będzie zdawać poprawkę.

 Matematyczny problem

 – Matematyka wśród przedmiotów od lat sprawia najwięcej problemów uczniom naszej szkoły. Jednak w przypadku tego ucznia z poprawką można mówić o pechu. Zabrakło mu jedynie 2 punktów do zdania egzaminu. Poprawka będzie 20 sierpnia i najpewniej zda on ją i wtedy będziemy szkołą, w której sto procent absolwentów w tym roku uzyska maturę. To będzie powodem do dumy. Staramy się co roku jak najlepiej przygotować uczniów – stwierdza Dariusz Miłkowski, dyrektor LO im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie.

Nie udało się uzyskać danych z Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie. Sekretariat szkoły   poinformował, że dyrektor Hanna Bonecka jest nieobecna, a tylko ona może udzielić informacji na ten temat. Stąd nie wiemy, ilu uczniów zakończyło edukację z pozytywnym wynikiem maturalnym.

Z kolei w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego zestawienia są tylko procentowe.

– W klasach licealnych pozytywnie maturę zaliczyło 88 procent uczniów. Natomiast w klasach technikum wszystkich specjalności 70 procent. To wysoki poziom, jak na naszą szkołę. 20 sierpnia przewidujemy sesję poprawkową dla tych, którzy nie zdali. Prawie we wszystkich przypadkach poprawka będzie z matematyki. Ten przedmiot jest piętą achillesową wielu uczniów – stwierdza pracownik sekretariatu szkoły.

Zbliżone wyniki uzyskał Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli popularna „Osiemdziesiątka”, choć tu proporcje między liceum i technikum są odwrócone.

W klasach licealnych zdawalność była na poziomie 70 procent. A z kolei w technikum na poziomie 76,5 procenta. To nie jest najgorzej w porównaniu ze średnią krajową – stwierdził udzielający informacji z upoważnienia dyrektora pracownik szkoły.

W liceum przystąpiło do egzaminu maturalnego 52 uczniów. Pomyślnie przeszło go 36 osób. Totalnie egzamin zawaliły 3 osoby. Nie będą mogły przystąpić do poprawki. Pozostałe 13 osób ma szansę poprawić swój wynik 20 sierpnia. Natomiast w klasach technikum wszystkich profili egzamin maturalny zdawały 64 osoby. Egzamin bez problemu zaliczyło 49 osób. Zaś 14 w sierpniu będzie zdawać poprawkę. Jedna osoba nie ma szans na poprawienie swego wyniku, gdyż nie zdała matury z więcej niż jednego przedmiotu.

– Najwięcej kłopotu uczniom sprawiał język polski, język angielski i matematyka. Z tych przedmiotów mniej więcej jest po równo osób do poprawki – informuje pracownik szkoły.

Trzymają standardy

W skali kraju w tym roku ogólna zdawalność egzaminu maturalnego jest na poziomie 80,5 procenta. Na 247 230 osób, egzamin zaliczyło 199 056 osób. Ponad 16 tysięcy osób nie zdało egzaminu, a około 32 tysięcy będzie mieć poprawki.

Średnia zdawalność w liceach to 86,4 procenta, a w technikach 70,5 procenta. Porównując to z wynikami w Sochaczewie można zauważyć, że powiat nie odbiega od średniej krajowej, a w przypadku LO im. Chopina znacznie przewyższa, gdyż jest to ponad 98 procent zdawalności.

– Od lat staramy się uzyskać jak najlepsze wyniki, wyższe od średniej krajowej – dodaje pracownik ZSRCKU w Sochaczewie.

Rok temu wyniki egzaminów były w całym kraju 79,1 procenta, przy podobnej grupie zdających. W liceach było to 85,5 procenta, a w technikach 69,6 procenta. Tak więc wzrost zdawalności jest niewielki, około 1 procent na plus. Dwa lata temu zdawało około 258 tysięcy osób i średnia tych, którzy zdali była 78,5 procent. W liceach średnia zdanych egzaminów to było 84,4 procenta, a w technikach 67,9 procenta.

Można powiedzieć, że sytuacja stopniowo się poprawia z roku na rok, jeśli chodzi o zdawalność matur.

Nabory w toku

Jeśli zaś chodzi o kwestie naborów do klas pierwszych w liceach i technikach, trudno jest to na razie ocenić.

– Te nabory do szkół średnich jeszcze trwają. Wstępne dane, kto zostanie przyjęty, a kto nie, będą znane 16 lipca, kiedy wywieszone zostaną listy. Do 25 lipca uczniowie muszą się zdeklarować i podjąć decyzję, gdzie chcą się uczyć, wtedy listy zostaną uzupełnione o tych, którzy nie dostali się w pierwszej kolejności. Wtedy znany będzie wynik ostateczny – informuje Dariusz Miłkowski.

Pełne wyniki naboru w sochaczewskich szkołach średnich zostaną opublikowane po 25 sierpnia.

Bogumiła Nowak

fot.pixabay