Strona główna Iłów Emocje na sesji wzięły górę

Emocje na sesji wzięły górę

1279
0
PODZIEL SIĘ

Takich emocji, jakie pojawiły się w trakcie sesji Rady Gminy Iłów, nikt się nie spodziewał. Najwięcej dyskusji wywołał raport o stanie gminy za rok 2018.

Klub Radnych Razem wystosował nawet swoje stanowisko w sprawie raportu przedłożonego przez wójta Jana Pawła Kraśniewskiego oraz uchwał o wotum zaufania i absolutorium. Jednak mimo uwag i zastrzeżeń radni jednogłośnie udzielili poparcia wójtowi, dając wotum zaufania i absolutorium.

– Tworzymy po raz pierwszy taki raport i nie mamy doświadczenia. Zdecydowaliśmy się skorzystać z pomocy eksperta. Wsparcia udzieliła nam Agnieszka Łakoma, która przy wsparciu gminnych urzędników pomogła nam opracować raport o stanie gminy – wspomniał na początku sesji Jan Paweł Kraśniewski, wójt gminy Iłów. Jak zaznaczył, uczestniczył w szkoleniach na temat sporządzania raportów gminnych.

Radnych interesował jednak koszt doradztwa eksperta. W opinii wójta kwota była przystępna.

Nie wszyscy zadowoleni

– Jestem z tego raportu zadowolony. Według mnie raport powinien być jak najkrótszy i zawierać tylko najważniejsze informacje. Za konsultację doświadczonego redaktora i znawcy tematu w skali kraju zapłaciliśmy 2300 złotych. Inne samorządy, które skorzystały z pomocy fachowców zapłaciły dużo więcej. Nie wiem, czy wyszłoby nam taniej, gdybyśmy to sami robili. Pomoc urzędników w trakcie sporządzania raportu była jednak nieoceniona. Bez nich ten dokument by nie powstał. Podstawą raportu jest strategia jako cel sam w sobie. Jest to dokument koncepcyjny, który ma wpłynąć na planowanie i myślę, że jako taki spełnia swą rolę – zaznaczył wójt.

Jednak zdania co do zawartości raportu o stanie gminy Iłów były podzielone. Część radnych stwierdziła, że za wiele było informacji ogólnych i mało znaczących, a zabrakło tych istotnych, dotyczących ważnych dla gminy spraw.

Raport przedstawiła Katarzyna Michalska, nowy sekretarz gminy Iłów. Jak zaznaczyła, znalazły się w nim dane dotyczące obszaru, mieszkańców, struktury ludnościowej, zawodowej, społecznej, oświatowej i gospodarczej. Zgodnie z Raportem roczne dochody gminy Iłów wyniosły 37 072 738,05 zł, a wydatki 37 657 861,32 zł. Zadłużenie gminy sięga kwoty 9 277 616 zł i stanowi około 25 procent gminnego budżetu. Nie jest to jednak zagrożone płynnością finansową.

Na sesji obecny był Roman Kujawa – były wójt gminy Iłów. Jak zaznaczył w debacie, zarówno raport, jak i sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu dotyczy jego pracy i choć wotum jest udzielane obecnemu wójtowi, to za finanse ubiegłoroczne głównie on odpowiada. Roman Kujawa zaznaczył, że w raporcie jego zdaniem zabrakło spraw dotyczących inwestycji i wyszczególnienia zrealizowanych inwestycji, jak również tych zaplanowanych. Nie zaznaczono też, że zadłużenie wynika z realizacji projektu OZE i zmniejsza się w ramach realizacji budżetu.

Natomiast Jan Paweł Kraśniewski argumentował, że raport powinien mieć tylko zaznaczone główne ramy, bo szczegóły uzupełniane są w ciągu roku raportami finansowymi z realizacji budżetu i te dane są umieszczone w sprawozdaniu rocznym przedstawianym Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Klub chciał więcej

Radni Klubu Razem w związku z tym przedstawili swoje stanowisko. Zaznaczyli jednocześnie, że ustawodawca nie podał dokładnie, co zawierać ma Raport, a tylko ogólne wytyczne.

„Raport powinien pomóc w opracowaniu zrównoważonych planów rozwoju gminy (…) swym zakresem obejmować w szczególności sprawozdanie z realizacji polityk, programów, strategii oraz budżetu obywatelskiego. W Raporcie pojawia się wiele nieścisłości oraz braków” – stwierdzają radni w piśmie do wójta, które w imieniu klubu podpisał jego przewodniczący, Andrzej Orliński.   – „Gdyby raport był sporządzany samodzielnie, bez udziału osoby z zewnątrz, tak jak w sąsiednich samorządach, moglibyśmy przyjąć te niedociągnięcia jako margines błędu przy tworzeniu samodzielnie raportu po raz pierwszy”.

Jednak radni uważają jednocześnie, że nowy wójt nie może w całości ponosić odpowiedzialności za sporządzenie raportu oraz   realizację ubiegłorocznego budżetu.

Wywiązała się gorąca dyskusja na temat raportu, jego treści i tego, czego w nim brakuje. Jednak, jak zaznaczył Przemysław Wasilewski – wiceprzewodniczący Rady Gminy Iłów, jest nadzieja, że za rok uda się uniknąć tych braków i nieścisłości i kolejny raport roczny będzie pełniejszy i dokładniejszy. Radni jednogłośnie poparli wójta i udzielili mu wotum zaufania.

 Ocena pozytywna

Już bez słownych przepychanek radni zapoznali się z opinią RIO. Ocena realizacji wykonania budżetu była pozytywna. Gmina zachowała płynność finansową. RIO zarekomendowała na podstawie otrzymanych sprawozdań przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Radni jednogłośnie przegłosowali udzielenie wójtowi absolutorium. Podziękowania za realizację budżetu w 2018 roku kwiatami przekazano Romanowi Kujawie, byłemu wójtowi gminy oraz Janowi Pawłowi Kraśniewskiemu, obecnemu wójtowi. Obecny   na sesji był Bogdan Rybicki, również były wójt Iłowa, który pełnił funkcję przed Romanem Kujawą.

– Gdyby nie ci wójtowie, nie wiadomo, w jakim bylibyśmy teraz miejscu. Uważam, że zgoda buduje, a gospodarka jest zadaniem najważniejszym dla gminy, pieniądze nie mają barwy politycznej – podsumował Sławomir Tomaszewski, przewodniczący Rady Gminy Iłów.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułZmarł Tomasz Sołdaczuk
Następny artykułPiknik pełen słońca