Strona główna Sochaczew gmina Dofinansują czyste powietrze

Dofinansują czyste powietrze

1235
0
PODZIEL SIĘ

Po raz kolejny gmina Sochaczew – wspólnie z gminami Rybno, Nowa Sucha i Teresin – chce ubiegać się o dofinansowanie nowego przedsięwzięcia na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w ramach projektu „Czyste powietrze”. W tym przypadku dofinansowanie może sięgnąć około 80-90 procent kosztów kwalifikowanych.

Celem programu „Czyste powietrze zdrowy wybór” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

 Szansa dla mieszkańców

W programie „Czyste powietrze” mogą uczestniczyć mieszkańcy będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. Również o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, który zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawie budowlanym nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Promowane są przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji i związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Proponowane urządzenia OZE, to ogniwa fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz piece na pellet. Również w pakiecie propozycji są termomodernizacje. Kwota dofinansowania uzależniona jest od miesięcznego dochodu liczonego na osobę w rodzinie. Im niższa średnia, tym wyższy procent dofinansowania. I tak przy średniej dochodu poniżej 500 złotych na osobę dofinansowanie jest do 90 procent kosztów kwalifikowanych. Przy dochodach powyżej 1600 złotych na osobę dofinansowanie sięga 30 procent. Kwota dotacji wyliczana jest na podstawie minionego roku podatkowego, indywidualnie dla każdej rodziny.

Program ten finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tegoroczny nabór prowadzony jest pod hasłem – „Zadbaj o swój kawałek nieba”.

Ruszył nabór wniosków

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłoszenia do 10 lipca, do Urzędu Gminy Sochaczew, w pokoju nr 19 lub tel. (46) 8642 653. Również osoby z Nowej Suchej zainteresowane udziałem w projekcie mają zgłaszać się do 10 lipca do Urzędu Gminy, w pokoju nr 2 i pod nr tel. (46) 861 20 51, w. 19. Szczegółowe informacje, jak podaje Maciej Mońka – wójt Nowa Sucha, zostaną przekazane na spotkaniu, które będzie zorganizowane na początku lipca. Te same terminy obowiązują w urzędzie gminy Rybno i Teresin.

Z kolei projekt „Czyste powietrze” w gminie Rybno był już przedstawiany w czwartek 27 czerwca na spotkaniu z doradcą Tomaszem Walczukiem, który omówił możliwości uzyskania przez mieszkańców dotacji na zakup i montaż nowych źródeł ciepła i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Zebrane wspólnie wnioski zostaną przekazane w lipcu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew, zauważył, że współpraca czterech gmin – Sochaczew, Rybno, Nowa Sucha i Teresin sprawdziła się przy kończonym właśnie projekcie OZE. Jednak nadal zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii jest ogromne, stąd pomysł przystąpienia wspólnego do projektu „Czyste powietrze”.

– Z roku na rok przybywa w gminach nowych mieszkańców i to oni są głównie zainteresowani, by w programie OZE uczestniczyć – dodaje Mirosław Orliński.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay