Strona główna Sochaczew miasto Zostań ławnikiem

Zostań ławnikiem

495
0
PODZIEL SIĘ

 W związku z upływem 31 grudnia czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się do Rady Miejskiej w Sochaczewie z prośbą o dokonanie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Do orzekania w  Sądzie Okręgowym w Płocku zostanie wybranych 5 osób, w tym do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku, Wydział Pracy 1 osoba. Z kolei do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie 5 osób, a do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie, Wydział Pracy  – 1 osoba.

Przypomnijmy, że kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 1 lipca.

Wszelkie informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: (46) 862 28 34.

Wzory zaświadczeń i oświadczeń niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika można znaleźć w BIP Urzędu Miasta:  http://sochaczew.pl/home/www/7230?title=Wybory-lawnikow-sadowych-2020 2023&filterId=5&tabId=76&pid=7230&sochaczew

UM Sochaczew

fot.pixabay