Strona główna Sochaczew gmina Zgodnie poparli wójta

Zgodnie poparli wójta

450
0
PODZIEL SIĘ

Sesja Rady Gminy Sochaczew 26 czerwca niemal w całości poświęcona była sprawom związanym z raportem o stanie gminy i udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy. Ponadto w nawiązaniu do raportu przedstawione zostało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i odbyło się glosowanie w sprawie absolutorium dla Mirosława Orlińskiego, wójta gminy Sochaczew. W obu przypadkach wójt zdobył jednogłośne poparcie radnych.

Raport to nowość, która stała się obowiązująca wszystkie samorządy od tego roku. Jest podsumowaniem minionego roku, a główną jego osią jest wskazanie na cele i kierunki rozwoju gminy, czyli opracowanie strategii, polityka finansowa i ekonomiczna, jak też zapoznanie z poszczególnymi jednostkami administracyjnymi gminy i procedurami. Sądzimy, że włączenie do tego mieszkańców i udział ich w debacie nad stanem gminy, nad wieloma aspektami jej działania jest ważnym krokiem i pomoże mieszkańcom bardziej zaangażować się w to, co dzieje się w gminie – mówi Elżbieta Kowalczyk, sekretarz gminy Sochaczew.

Raport przydatny, ale…

– Zaprezentowany nam raport jest dostępny od prawie miesiąca na stronach internetowych i do wglądu na miejscu w biurze obsługi mieszkańca w naszym urzędzie gminy. Każdy chętny mógł się z nim zapoznać. Zawiera dużo danych o charakterze statystycznym. Jest przejrzystym i zrozumiałym dokumentem, daje każdemu mieszkańcowi orientację o gminie i jej działaniach – zauważył w debacie radny Wiesław Skóra.

Z kolei radna Agnieszka Offerczak-Ciura dodała, że jej zdaniem raport zawiera bardzo wiele istotnych informacji, które są przydatne w pracy radnego na każdym etapie jego pracy.

– Z punktu widzenia radnego informacje te porządkują naszą wiedzę. Również mieszkańcy mogą lepiej poznać, co dzieje się w gminie, gdyż wiedza przedstawiona w raporcie ma charakter skondensowany. Mieszkańcy mogą również poznać nie tylko, co jest planowane, ale też wykonywane lub już wykonane. Powinniśmy promować ten dokument, aby poznało go jak najwięcej mieszkańców, gdyż to da im możność pełniej uczestniczyć w życiu gminy – dodała.

– W raporcie jest dużo wiedzy pożytecznej, ale uważam, że zabrakło nieco informacji na temat działalności sportowej i gminnych usług. To powinno się znaleźć, aby ludzie poznali, co robimy w tym zakresie. Przecież gmina daje fundusze na działalność sportową i kulturalna, a to właśnie powinno się zaznaczyć – stwierdził radny Gabriel Krakowiak, przewodniczący komisji budżetowo – gospodarczej rady gminy.

Radna Dmiminika Misiak zauważyła, że dobrze byłoby, by mieszkańcy często zaglądali do raportu i wnosili do niego swoje uwagi. Jej zdaniem pozwoli to lepiej zarządzać gminą i odpowiadać na potrzeby jej mieszkańców.

– Dużo miejsca poświęcono oświacie, ale to ważna część naszego budżetu i sporo się dzieje w tym zakresie. Dzieje bardzo dobrze, co jest zasługą naszego gminnego samorządu – dodała radna Anna Żakowska, przewodnicząca komisji oświaty.

Radni zauważyli, że raport wykonany został starannie, dobrze i co najważniejsze samodzielnie, co pozwoliło zaoszczędzić na kosztach. W innych gminach korzystano z pomocy zewnętrznej, płacąc za wykonanie całości ekspertom. W gminie Sochaczew pokuszono się o przygotowanie samodzielne dokumentu siłami gminnych urzędników.

Radni jednogłośnie przyjęli Raport, udzielając tym samym wójtowi Mirosławowi Orlińskiemu pełnego poparcia dla jego działań.

Budżet bez zarzutu

 Żadnych emocji obecnych na sali nie wzbudziło sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oceniła, że gmina Sochaczew zrealizowała dobrze przyjęte zadania budżetowe i nie przekroczyła w minionym roku dyscypliny finansowej.

Zaplanowane dochody wyniosły 52 207 781,09 zł. Wykonane zostały one w wysokości 50 765 827,80 zł. Natomiast wydatki zaplanowane skalkulowano w kwocie 58 380 152,57 zł. Wydano jednak tylko 53 741 275,37 zł. Gmina na koniec roku 2018 posiadała około 5,5 mln zł zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Planowany roczny deficyt miał wynieść nieco ponad 6 mln zł. Jednak udało się rok zamknąć deficytem w wysokości prawie 3 mln zł. Gminie Sochaczew udało się w ciągu roku spłacić prawie 1,6 mln zł z kredytów długoterminowych. Tym samym RIO wnioskowała na podstawie opinii komisji rewizyjnej rady gminy o udzielenie wójtowi Orlińskiemu absolutorium. W głosowaniu radni poparli go w stu procentach wójta.

– Dziękuję za udzielone mi podwójne zaufanie –wotum i absolutorium. To duża praca głównie pracowników urzędu, ale też radnych, sołtysów, jak i mieszkańców gminy. Wszyscy zapracowaliśmy na ten sukces. Dziękuję za współpracę wszystkim – podsumował Mirosław Orliński.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułWakacyjne zabawy
Następny artykułStarosta na sesji gminy