Strona główna Sochaczew miasto Wody nie zabraknie

Wody nie zabraknie

360
0
PODZIEL SIĘ

Wodociągi sochaczewskie są przygotowane na letnie upały. Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. informuje, iż nie ma zagrożenia przerwania lub ograniczenia dostaw wody do celów pitnych oraz gospodarczo – bytowych dla mieszkańców Gminy Miasto Sochaczew.

Zarówno wydajność ujęć jak i stale mierzony poziom leja depresyjnego, kształtują się na poziomie porównywalnym dla analogicznych okresów z lat ubiegłych, a wszystkie studnie wraz pompami II-go i III-go stopnia są w pełni sprawne.

Ponadto Spółka na wyposażeniu posiada dodatkowe pompy, które w przypadku jakiejkolwiek awarii zostaną natychmiast wymienione. Wszystkie Stacje Uzdatniania Wody posiadają zasilanie awaryjne.

Spółka przed rozpoczęciem sezonu letniego we własnym zakresie dokonała demontażu wypracowanej pompy II stopnia PM100 o mocy 15 kW (wydajność około 100m3/h), w miejsce której zamontowana została pompa 125 PJM 200 o mocy 37 kW i wydajności 235m3/h, która jest sterowana poprzez falownik, co zapobiega uderzeniom hydraulicznym. Obecnie mamy możliwości przepompowywania wody surowej z Konar do SUW Chodaków na poziomie 500 m3/h, co zaspokoi zapotrzebowanie Mieszkańców Sochaczewa nawet w najbardziej upalne lato. Obecnie przepływ wody na tym odcinku kształtuje się na poziomie ok. 240 m3/h.

Poza ujęciem w Konarach Spółka eksploatuje również studnie zlokalizowane w pobliżu SUW Płocka w miejscowości Kuznocin, co pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie i przede wszystkim zapewnia ciągłość i niezawodność

dostaw wody najwyższej jakości.

ZWiK – Sochaczew

fot.pixabay