Strona główna Mazowsze Wielka woda ruszyła

Wielka woda ruszyła

401
0
PODZIEL SIĘ

Obfite opady deszczu na południu Polski spowodowały znaczne podniesienie się wód w rzekach. Fala wezbraniowa na Wiśle przekroczyła stan alarmowy. Stan Wisły podniósł się o 550 cm. Kulminacyjna fala przetoczyła się 28 i 29 maja w rejonie Wyszogrodu oraz gmin Młodzieszyn i Iłów. Na szczęście zalane zostały tylko nabrzeża i woda nie przerwała wałów. Najbardziej ucierpiał Wyszogród.

W gminach, już po 23 maja, ogłoszone zostały alarmy przeciwpowodziowe. Zebrały się także sztaby kryzysowe, które ustaliły przebieg akcji ratunkowej i ewentualnej ewakuacji, gdyby miał się sprawdzić najczarniejszy scenariusz.

Zagrożenie powodzią

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Warszawie ogłosiło 28 maja trzeci stopień zagrożenia powodziowego od południa 28 maja do południa 30 maja.

– Na mazowieckim odcinku Wisły obserwowane są wzrosty stanu wody w strefie wody wysokiej wywołane przemieszczaniem się fali wezbraniowej. W ciągu najbliższej doby stan alarmowy przekroczony zostanie na wodowskazach Modlin, Wyszogród i Kępa Polska – informował Marcin Dominikowski, dyżurny synoptyk hydrolog.

Jak zaznaczył w piśmie do gmin nadwiślańskich, zagrożenie wystąpienia wody wezbraniowej jest pewne na 95 procent.

I rzeczywiście powiało grozą. W Wyszogrodzie woda zalała cały pasaż nadrzeczny. Podeszła aż do amfiteatru i pod budynki u podnóża Wzgórzu Zamkowego. Konieczne było zabezpieczanie nabrzeży. Gdyby sytuacja się pogorszyła, mieszkańcy tych domów byliby ewakuowani.

„Posted by Katarzyna Jasińska

W związku z pogarszającą się sytuacją powodziową na terenie Gminy i Miasta Wyszogród i nieustającymi opadami deszczu  Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wprowadził Zarządzenie nr 60/2019 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego” – informował komunikat wydany przez Urząd Gminy i Miasta Wyszogród. Zwracano się także do mieszkańców o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa – ograniczenie na terenach zagrożonych powodzią oraz opuszczenie wałów i urządzeń wodnych.

 Zalało bulwary

 – Cały czas, przez ostatnich kilka dni, byliśmy na wałach. Baliśmy się, by nie podtopiło domów nad Wisłą. Nie spaliśmy więc po nocach. Woda podniosła się o 637 centymetrów. Podczas tej wielkiej powodzi, która kilka lat temu nawiedziła Wyszogród, było ponad 700 centymetrów ponad bezpieczny poziom. Na szczęście zagrożenie powodziowe powoli mija. Woda już opada. W pierwszym dniu po przejściu fali kulminacyjnej spadło o 20 centymetrów. Teraz będzie się sukcesywnie obniżać – mówi Anna Błaszczyk, pełnomocnik ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

Jak dodała, wały były niezagrożone i doskonale się sprawdziły. Równie dobrze przetrwały zagrożenie powodziowe gminy nadwiślańskie w powiecie sochaczewskim – Iłów i Młodzieszyn. Co prawda mieszkańcy przeżyli moment strachu, czy wały wytrzymają i czy ich domostwa nie zostaną podtopione.

Wzrósł poziom wody nie tylko na Wiśle, ale też w dolnym odcinku Bzury. Najbardziej zagrożone w gminie Młodzieszyn były miejscowości Januszew, Nowy Kamion, Kamion Poduchowny, Kamion Mały, Witkowice. Zostało tam wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe, od 28 maja do odwołania. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitorował sytuację hydrologiczną, analizował komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Utrzymywany był stały kontakt z policją, jednostkami OSP i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

– Wisła i Bzura są otoczone wałami, których stan jest monitorowany przez strażaków. Nie ma żadnych przecieków przez wały, klapy na przepustach są pozamykane, nie zauważono też, aby woda z Wisły cofała się do Bzury oraz rowów melioracyjnych. Poziom w dolnym odcinku Bzury jest dość wysoki, jednak z uwagi na krótkotrwałość zjawiska cofka nie powinna nastąpić – informował komunikat urzędu gminy w Młodzieszynie.

W gminie Iłów najbardziej zagrożone były miejscowości – Bieniew, Arciechów, Łady, Pieczyska Łowickie, Pieczyska Iłowskie, Władysławów, Suchodół i Kępa Karolińska. W tym rejonie Jan Paweł Kraśniewski, wójt gminy, zarządził monitorowanie Wisły i cieków wodnych na terenie gminy, przygotowanie sił i środków do ewentualnej ewakuacji, przegląd sprzętu, rekonesans i zbadanie przejezdności dróg. Nakazał też sprawdzenie zabezpieczenia pomocy oraz pozyskiwania piasku i jego transportu na wały przeciwpowodziowe.

Na szczęście tym razem wielka woda nie zdewastowała nabrzeży i nie wdarła się do domów i obiektów użyteczności publicznej.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Młodzieszyn