Strona główna Edukacja Stypendia na koniec roku

Stypendia na koniec roku

485
0
PODZIEL SIĘ

W siedzibie Urzędu Gminy Sochaczew 19 czerwca na uroczystej sesji rady gminy wręczone zostały stypendia wójta za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe najlepszym uczniom szkół podstawowych i  klas gimnazjalnych z terenu gminy. Uroczystość odbyła się po raz 14. Wyróżnienia w gminie wręczane są dwa razy w roku. Inicjatorką stworzenia tego stypendium przez wójta była radna Jadwiga Wódka.

Nagradzani są uczniowie klas IV-VIII oraz gimnazjum. W związku z  trudnym rokiem dla uczniów ostatnich klas szkoły, do uzyskania stypendium kwalifikowała średnia ocen 4,75 i powyżej oraz co najmniej dobre zachowanie. Dla uczniów klas IV-VI osiągnięta musiała zostać średnia ocen: 5,00. Stypendia sportowe przyznawane są czołowym sportowcom szkół, którzy osiągnęli znaczące sukcesy w rywalizacji międzyszkolnej, powiatowej i wojewódzkiej. Stypendia wręczał wójt Mirosław Orliński oraz Bogusława Cieślak, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i dyrektorzy poszczególnych placówek. W tym półroczu nagrodzono 262 osoby za wyniki w nauce oraz przyznano 7 nagród za osiągnięcia sportowe.

W tym gronie znalazło się 224 uczniów szkół podstawowych oraz 38 uczniów z klas gimnazjalnych. SP w Feliksowie 30 uczniów otrzymało stypendia, a  dwóch wyróżnienia sportowe. Z kolei w SP w Gawłowie przyznano stypendia 29 uczniom. Najwięcej nagrodzonych było w SP w Kątach – 141 uczniów dostało stypendia, w tym w  klasach gimnazjum za najwyższe wyniki nagrodzonych zostało 27 uczniów.  Stypendia sportowe dostało 4 uczniów. Stypendia naukowe dostały też dzieci z SP w Mokasie (8 osób), SP w Żukowie (26 odób) i SP w Wyczółkach (13 osób). W SP w Wymysłowie nagrodzono 14 uczniów w tym 9 osób z klas gimnazjalnych. Jedna uczennica otrzymała stypendium za osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z tradycją przyznano również nagrody Wójta Gminy Sochaczew za  uzyskanie najwyższych średnich ocen. Otrzymali je Wiktoria Kęska z VIII kasy w SP w Żukowie za średnią 5,78. Wśród uczniów z III klas gimnazjalnych za najlepsze wyniki została wyróżniona Anna Modzelewska z SP w Kątach ze średnią 5,61.

BN

Fot. UG Sochaczew