Strona główna Teresin Stawki idą w górę

Stawki idą w górę

539
0
PODZIEL SIĘ

Rada Gminy Teresin dokonała zmiany dotychczas obowiązującej uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki.

Wprowadzeniem zmian i podjęciem tym samym nowej uchwały samorząd Teresina był zobligowany w związku ze zmianą kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Wzrasta bowiem kwota, jaką gmina Teresin zobowiązana jest płacić podmiotowi świadczącemu usługę odbioru i zagospodarowania śmieci z zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy. Według danych wynikających z przetargów oraz kosztów obsługi administracyjnej systemu, jak również biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, wyliczono, że nowa stawka miesięczna wyniesie 17 zł od osoby za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie, zaś 40 zł za odpady zmieszane.

Nie wiadomo, jak nowe stawki wpłyną na ściągalność opłat za odbiór odpadów w gminie Teresin. Okazuje się bowiem, że już teraz blisko 1/3 osób za śmieci po prostu nie płaci. Po tym, jak ceny wzrosną, ilość dłużników może jeszcze się zwiększyć.

odol

fot.pixabay