Strona główna Sochaczew miasto Podzielona ocena burmistrza

Podzielona ocena burmistrza

482
0
PODZIEL SIĘ

Za nami jedna z najważniejszych tegorocznych sesji Rady Miejskiej. W trakcie jej trwania radni zdecydowali o przyznaniu burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły roku.

Po raz pierwszy w historii sochaczewskiego samorządu radni przyznali burmistrzowi wotum zaufania za ubiegły roku. Podstawą jego wyrażenie był raport o stanie miasta przygotowany przez Piotra Osieckiego. Konieczność jego opracowania i przedstawienie radnym nakłada na burmistrza zmienione prawo o samorządzie lokalnym. W przypadku Sochaczewa sporządzony dokument liczy ponad 200 stron i jest zbiorem analiz i podsumowań, jak funkcjonowało miasto w minionym roku.

Połowiczne zaufanie

Burmistrz przedstawiając radnym dokument stwierdził m.in., że miasto jest w dobrej kondycji finansowej. Świadczy o tym wskaźnik zobowiązań w stosunku do rocznych dochodów, który nieznacznie przekracza 25 procent.

To bardzo niskie, bezpieczne wskaźniki, a wiele innych polskich miast chciałoby mieć taką kondycję finansową jak Sochaczew – stwierdził Piotr Osiecki.

Burmistrz odniósł się również do zarzutów wysuwanych przez niektórych radnych opozycji, którzy twierdzą, że Sochaczew jest zadłużony na pokolenia. Przypominając, że na spłatę zadłużenie miasta przeznacza rocznie zaledwie 0,7 procent budżetu. Gdy tymczasem na inwestycje chociażby w ubiegłym roku miasto przeznaczyło prawie jedną piątą budżetu. Przypomnijmy, że w 2018 roku miejski samorząd zainwestował ponad 34 milionów złotych, a więcej niż połowa tej kwoty to pozyskane przez miasto dotacje.

Sama dyskusja nad raportem nie trwała długo i ograniczyła się do trzech tematów. Pierwszy dotyczył tego, jak traktować pozostałe z ubiegłego roku na koncie miasta 5,7 milionów złotych – czy jako nadwyżkę budżetową czy tez jako wolne środki. Drugi z poruszonych temat dotyczył inwestorów, którzy otworzyli w ubiegłym roku swoją działalność w Sochaczewie a trzeci niezrealizowanej przebudowy ul. 15 Sierpnia. W końcu radni po krótkiej dyskusji przyznali burmistrzowi wotum zaufania za 2018 rok. Za jego przyznaniem było 12 radnych, trzech przeciw a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Podobnie głosowano w przypadku udzielania burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za jego udzieleniem było 12 radnych z Sochaczewskiego Forum Samorządowego i PiS. W przypadku opozycji 3 radnych było przeciwnych a ośmiu wstrzymało się od głosu.

Podzielili budżet

Dodajmy, że na tej samej sesji radni dokonali zamian w tegorocznym budżecie miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zdecydowano miedzy innymi, że w tym roku na wdrożenie „Sochaczewskiego Eko-busa” w Wieloletniej Prognozie Finansowej odłożonych zostanie 3,3 mln zł, a w 2020 roku 7,7 mln zł. Z kolej na remonty wakacyjne placówek oświatowych podległych miastu przeznaczono z budżetu 560 tys. wydzielono na wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach.

Radni zgodzili się również na wyasygnowanie z kasy miasta 100 tys. zł na remont zjeżdżali na pływalni Orka oraz 50 tys. zł na wykonanie przyłączy energetycznych dla elektronicznych tablic wyświetlających rozkład jazdy ZKM oraz do dwóch biletomatów w ramach projektu „Sochaczewski Eko-bus”. Z kolei o 45 tys. zł zwiększono środki na budowę parku linowego w Chodakowie. Rada zdecydował także o wydzieleniu z budżetu miasta 20 tys. zł na tworzenie warunków rozwoju ogródków działkowych.

Należy dodać, że za zmianami w budżecie głosowali radni PiS i SFS. Natomiast radni Koalicji Obywatelskiej i klubu Bezpartyjnych Samorządowców przy uchwałach budżetowych wstrzymali się od głosu.

Jerzy Szostak