Strona główna Brochów Nowe stawki za odpady

Nowe stawki za odpady

678
0
PODZIEL SIĘ

Urząd Gminy Brochów informuje, że od dnia 1 maja 2019 roku na terenie Gminy Brochów obowiązują nowe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Podwyżka nie jest zależna od Samorządu Gminy Brochów i wynika z rosnących w naszym regionie i w całej Polsce kosztów odbioru odpadów.

Ustawodawca narzuca samorządom przeprowadzanie przetargów związanych z wyłonieniem firmy do wywozu odpadów. Ceny odbioru odpadów komunalnych w gminie Brochów są uzależnione wyłącznie od wyniku i wartości przetargu.

1.19 zł od jednej osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

  1. 38 zł od jednej osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem samorządy mają obowiązek samofinansowania się w ramach systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na opłatach za odbiór odpadów, nie może również do tego systemu dopłacać z innych środków budżetowych — całość opłat zebranych przez gminę musi sfinansować w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

Wyższe opłaty za odbiór odpadów komunalnych spowodowane są wzrostem kosztów wywozu odpadów w wielu aspektach, z których najważniejsze to: podwyżka cen za odbiór odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych RIPOK (z 240 zł nawet do 600 zł za tonę odpadów zmieszanych oraz z 140 zł do 350 zł za tonę odpadów ulegających biodegradacji), wzrost opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów, obowiązującą rejonizacją wywozu odpadów (region warszawski), która wpływa na koszty odbioru odpadów, oraz sytuacją na rynku pracy. Skutki wspomnianych podwyżek cen widoczne są również w wielu sąsiednich gminach w postaci podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Należy także podkreślić, że gmina Brochów w latach poprzednich wprowadziła na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny zwolnienie z części opłat (zniżka 50%) za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Różnica wynikająca z ulg, pokrywana jest z budżetu gminy, co stanowi kwotę ok. 70.000 zł rocznie.

Chcielibyśmy w tym miejscu zwrócić się do Państwa z prośbą o to, aby starać się coraz lepiej segregować odpady generowane w gospodarstwach domowych. Oddawanie jak największej ilości śmieci w sposób selektywny znacznie wpływa na całościowy tonaż oddawanych odpadów przez naszą gminę, co również później ma znaczący wpływ na cenę śmieci. Kolejnym ważnym czynnikiem jest oddawanie odpadów zielonych, tzw. odpadów ulegających biodegradacji (szczególnie liści i trawy). Odpady te są ciężkie, co również ma ogromne znaczenie przy obliczeniach tonażowych wywożonych odpadów z terenu gminy Brochów. W związku z tym zachęcamy Państwa do kompostowania odpadów zielonych na swoich działkach.

Wszystkie te działania są niezwykle ważne dla naszej gminy, by była ona bardziej ekologiczna, ale i świadoma ogromnego problemu, jakim są odpady komunalne. Wspólne dbanie miedzy innymi o segregację i kompostowanie, da nam szansę na stabilną cenę za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Brochów.

UG Brochów

fot.archiwum