Strona główna Brochów Najlepiej oceniony rok

Najlepiej oceniony rok

553
0
PODZIEL SIĘ

Podczas sesji Rady Gminy Brochów, która odbyła się 14 czerwca w Domu Kultury w Tułowiach, radni zajęli się uchwałą o stanie gminy Brochów za 2018 rok oraz przegłosowaniem wotum zaufania dla wójta Piotra Szymańskiego. Radni zapoznali się też z rocznym sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu za poprzedni rok, po czym głosowali udzielenie wójtowi absolutorium.

– Miniony rok był bardzo dobrym dla naszej gminy. Obecnie jest okazja, by przedstawić raport o stanie gminy, który od tego roku będzie ustawowym wymogiem, aby zapoznać mieszkańców z sytuacją gospodarczą, finansową, społeczną i kulturalną gminy. Kiedy przejmowałem jako wójt gminę w 2014 roku, stan gminy znacznie różnił się od obecnego. Przejmowane były kończone inwestycje, ale też w budżecie była czarna dziura, którą trudno było załatać. Było około miliona złotych deficytu i zagrożenie płynności finansowej. Tak więc praca zaczęła się od naprawy finansów – wspomniał na początek Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Gmina na dużym plusie

Pomimo sporych wydatków, stan gminy według raportu jest tak dobry, jak dotąd jeszcze nigdy nie był. Wszelkie inwestycje gminne idą zgodnie z planem, a zadłużenie nie przekracza bezpiecznych limitów.

– Raport przedstawia dane o ładzie przestrzennym, mieniu komunalnym, finansach, inwestycjach, szeroko pojętej oświacie, kulturze, gospodarce komunalnej, ochronie środowiska, gospodarce odpadami, bezpieczeństwie i aktywności społecznej. To blisko 90 stron szczegółowych danych, które opublikowaliśmy dla mieszkańców w Biuletynie Informacji Publicznej, by każdy miał w to wgląd i mógł dopytać się, mając wątpliwości – zaznaczył Piotr Szymański.

Raport o stanie gminy został przedstawiony w czasie sesji ramowo i tylko hasłami. Jedynie dłużej Wioletta Dobrowolska, sekretarz gminy Brochów, i wójt zatrzymali się na sprawach inwestycji i budżecie gminnym.

Wśród największych zadań inwestycyjnych realizowanych w ubiegłym roku i nadal kontynuowanych, przedstawiono budowę Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych, budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz targowiska wiejskiego „Mój Rynek”. Ogromnymi inwestycjami rozciągniętymi na trzy ostatnie lata jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów i Śladów, jak również w Kromnów Ogrzewnica, Górki – w sumie za ponad 2,6 mln zł. Dużą inwestycja było też wybudowanie trawiastego boiska w Brochowie wraz zapleczem socjalnym za prawie 630 tys. zł. Boisko powstało też w Wólce Smolanej wraz z Otwartą Strefą Aktywności. Doinwestowano także jednostki OSP w Kromnowie, Śladowie i Brochowie.

Dochody w ubiegłym roku wyniosły w sumie 20 486 748,11 zł. Natomiast wydatki 21 630 309,87 zł. Gmina ma 5 mln zł zadłużenia wynikającego z realizowania inwestycji. Jak zaznaczył wójt, przez 4 lata gmina wypracowywała średnio około 300 tys. zł rocznie więcej. To w sumie dało po tym okresie dodatkowy 1 mln zł w budżecie. Zadłużenie wynika z tego, że najpierw trzeba zrobić inwestycje, a dopiero potem gmina otrzyma zwrot dotacji.

– To wspólna praca nas wszystkich, radnych, sołtysów i samych mieszkańców gminy. Wiele inwestycji w minionym roku udało się uruchomić z dofinansowaniem prawie 54 procent. To pozwala na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy – zauważył Piotr Szymański.

W głosowaniu radni przyjęli Raport o stanie gminy Brochów. Nie było chętnych, mimo obecności mieszkańców, do dyskusji nad raportem. Piotr Szymański otrzymał jednogłośne wotum zaufania.

Absolutorium na 100 procent

 Następnie radni zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym oraz z wykonania budżetu za ubiegły rok i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tym temacie. RIO pozytywnie zaopiniowała sprawozdania przedstawione przez wójta gminy Brochów, uznając, że utrzymana została w gminie dyscyplina finansowa i wszelkie działania realizowane są poprawnie i bez zastrzeżeń. RIO nie stwierdziła przekroczenia wydatków budżetowych. Ogółem dochody wyniosły 20 486 748,11 zł, a wydatki 22 304 435,24 zł.

RIO zarekomendowała Komisji Rewizyjnej przy radzie gminy udzielenie absolutorium Piotrowi Szymańskiemu, wójtowi gminy Brochów. Po szczegółowym przedstawieniu sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem finansowym Samodzielnego Publicznego ZOZ Gminnego Centrum Medyczno – Rehabilitacyjnego w Brochowie radni przegłosowali udzielenie absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły. Piotr Szymański zyskał stuprocentowe poparcie radnych.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak