Strona główna Kampinos Myśliwi zapłacą za szkody

Myśliwi zapłacą za szkody

577
0
PODZIEL SIĘ

Gmina Kampinos została poinformowana przez Koło Łowieckie Grunwald, działające przy Komendzie głównej Policji w Warszawie, że rozpoczęło się zbieranie wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przez dziką zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych. Dotyczy to terenów dzierżawionych przez koło. Na terenie Kampinosu koło ma wytyczone obszary łowieckie.

Wnioski rolnicy mogą składać w formie papierowej na adres sekretarza Koła Łowieckiego Grunwald, Władysław Socha, ul. Gen. Maczka 1/26, 05 – 091 Ząbki lub mailowo – chmielewski.piotrek@wp.pl i bogdan.pienkowski@wp.pl.

Właściciel gruntu ornego, na którym powstała szkoda, zobowiązany jest zgłosić ją w terminie 3 dni od jej stwierdzenia. W przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach poza okresem wegetacji roślin, w terminie umożliwiającym oszacowanie tych szkód i przed terminem doprowadzenia terenu do stanu przed zaistniałym zdarzeniem.

Warunki te zgodne są z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2019 roku oraz ustawą o Prawie Łowieckim z 2018 roku.

BN

fot.pixabay