Strona główna Rybno Inwestowanie w cieniu absolutorium

Inwestowanie w cieniu absolutorium

396
0
PODZIEL SIĘ

Na ostatniej sesji Rady Gminy Rybno, która odbyła się 5 czerwca, radni udzielili absolutorium Damianowi Jaworskiemu, wójtowi gminy Rybno, oraz po debacie na temat stanu gminy w 2018 roku przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta gminy Rybno.

W przypadku debaty o stanie gminy sprawa o tyle była skomplikowana, gdyż podsumowanie dotyczyło działalności dwóch wójtów, gdyż zahaczało o dwie kadencje.

– Właściwie to sprawa w większości dotyczyła działań, realizacji planów, zobowiązań i inwestycji z kadencji poprzedniego wójta. W moim przypadku były to niespełna dwa miesiące. Jednak to ja przedstawiam raport o stanie gminy i to mnie radni udzielają wotum zaufania – wspomniał Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Stąd też na sesji rady gminy swoją ocenę raportu i realizacji zadań, inwestycji oraz finansowych zobowiązań przedstawił Grzegorz Kropiak, wójt gminy poprzedniej kadencji. Ocenił, że prace i zadania wykonywane były z postawieniem na oszczędzanie i spłacanie zobowiązań. W jego ocenie zabrakło jedynie realizacji zadań oświatowych, na które była zawarta umowa. Jednak zadanie to w opinii obecnego wójta zostało odłożone w czasie i będzie realizowane nieco później.

Radni zgodni w poparciu

Podczas sesji radnym przedstawiona została uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rybno za 2018 rok. Zgodnie z nim zaległości na koniec roku wyniosły 1 073 907 zł. Wzrost zobowiązań wzrósł o ponad 263 tys. złotych w ciągu całego roku. Wynikało to jednak ze zwiększonych zadań inwestycyjnych. Ogółem na koniec roku kwota zobowiązań w gminie wyniosła   1 055 894,53 zł.

Pomimo tego Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2018  rok. Również komisja rewizyjna rady gminy po zapoznaniu się z uchwałą RIO wystąpiła z wnioskiem o udzielenie wójtowi Damianowi Jaworskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu  gminy Rybno za 2018  rok. Radni 11 głosami za, przy 4 osobach nieobecnych udzielili wójtowi absolutorium.

Stawiają na drogi w gminie

O razu też radni przystąpili do dokonania korekt w bieżącym budżecie. Jak zaznaczył wójt, wszelkie inwestycje w gminie dotyczą niemal wyłącznie dróg, gdyż one są najpilniejsze, by gmina mogła się rozwijać. O drogi też najczęściej apelują mieszkańcy.

– W temacie dotyczącym dróg mamy stale bardzo wiele do zrobienia. Staram się też pozyskiwać nowe środki na te inwestycje – wspomniał Damian Jaworski.

Niedawno gmina Rybno dostała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Matyldów. To odcinek około 600 metrów. Dofinansowanie też uzyskano na drugi etap przebudowy drogi gminnej Aleksandrów – Cypriany o długości 1,1 km. Do 24 czerwca zapadnie decyzja o wyborze wykonawcy tej drogi. Odcinek ma powstać do końca września.

Jednak taka sytuacja nie zadowala w pełni mieszkańców. Jedna z mieszkanek, Karolina Bluszcz sygnalizuje, że warto poszukać środków, aby ruszyć z remontem drogi   z Matyldowa na Koszajec, zaraz przy tej inwestycji, zamiast łatać dziury w nieskończoność.

Na razie udało się pozyskać środki tylko na odcinek w Matyldowie. Zdaję sobie sprawę, że droga powiatowa w Koszajcu też jest do remontu. Jesteśmy jednak najmniejszą gminą w powiecie, o najmniejszym budżecie – stwierdził wójt, zapowiadając, że podejmie starania o remont drogi w Koszajcu. Podobny problem zgłaszają mieszkańcy w sprawie drogi w Józinie, gdzie stan poboczy i samej nawierzchni drogi pozostawia wiele do życzenia. Wójt Jaworski wspomina jednak, że droga ta została już zgłoszona do programu rządowego i liczy, że może jeszcze w tym roku uda się uzyskać do niej dofinansowanie.

Z kolei inny mieszkaniec gminy, Łukasz Zielkowski zwraca uwagę, że o pomstę do nieba woła jakość drogi na odcinku do Żdżarowa. Jak zaznacza, od samego patrzenia na nią aż bolą zęby. Winy w spadku jakości upatruje w pojawieniu się dużego przedsiębiorstwa logistycznego, którego transport nadmiernie obciąża drogę.

– W poprzedniej kadencji, jak walczyłam o tę drogę, to słyszałam, że chcę robić z niej najlepszą w naszej gminie. Jednak nikt chyba nie zdawał sobie sprawy, że tyle ciężkiego sprzętu, który po niej jeździ, powoduje, że znika ona z miesiąca na miesiąc. Wiem to dobrze, bo przy tej drodze mieszkam – dodaje Bożena Samson, radna w radzie powiatu sochaczewskiego.

 Bogumiła Nowak

Fot. UG Rybno

 

 

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułDziecko wypadło z okna
Następny artykułSenioralna Biesiada