Strona główna Brochów GMINNE PODSUMOWANIA

GMINNE PODSUMOWANIA

427
0
PODZIEL SIĘ

W ostatni dzień maja radni z Brochowa zajęli się podsumowaniami działalności rocznej jednostek podległych samorządowi gminnemu m.in. Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Medyczno–Rehabilitacyjnego. Przegłosowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 i korektę budżetu, oraz ustalili diety sołtysów w bieżącej kadencji.

– Ostatnio działalność gminy skupia się przede wszystkim na sprawach związanych z dostosowaniem naszego budżetu oraz WPF do realiów. Te zaś wynikają z prowadzonej działalności, inwestycji i otrzymywanych dotacji. Prace inwestycyjne w gminie postępują, co mogą dostrzec sami mieszkańcy. Targowisko jest już faktycznie gotowe. Postępują też prace przy budynku administracyjnym. Wewnątrz niego trwają prace wykończeniowe – mówił w trakcie sesji Piotr Szymański, wójt gminy Brochów.

Wskazał też na sukcesy gminy, jakim było uzyskanie dofinansowania do Strefy Aktywności dla miejscowości Śladów, Przęsławice i Plecewice. Zdaniem wójta to bardzo oczekiwane inwestowanie w rekreację i działalność sportową.

Będzie monitoring

 Tym, co spędza sen z oczu samorządowcom gminnym, jest zaśmiecanie dróg i lasów. Nie pomagają okresowe akcje sprzątania gminy. Po zbiórce odpadów z poboczy dróg oraz lasów, niemal natychmiast pojawiają się nowe zwały śmieci.

– To prawdziwie syzyfowa praca. Nie ma temu końca. Zdecydowaliśmy jednak, że trzeba podjąć bardziej radykalne działania, aby nie utonąć w odpadach. Dojrzał pomysł, by w miejscach, gdzie najwięcej jest śmieci, zamontować kamery monitoringu. Będą one przy kluczowych, najbardziej zaśmiecanych drogach. Jak również w miejscach, gdzie trafiają się dzikie wysypiska w lesie. To, mam nadzieję, pozwoli opanować niekontrolowane wyrzucanie gdzie popadnie różnych odpadów i znaleźć winnych zaśmiecania – stwierdza wójt.

Kamery zapewne pojawią się jeszcze w tym roku. Co prawda to wydatek, ale pozwoli to zaoszczędzić na kosztach organizowania sprzątania gminy.

Udany rok placówek

Natomiast bardzo korzystnie wyszło podsumowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego. W pierwszym przypadku zanotowano wyraźny wzrost czytelnictwa.

– Na koniec 2018 roku było 481 czytelników. To więcej niż rok wcześniej. W sumie wypożyczono ponad 4 tys. książek i było ponad 9 tys. wizyt w bibliotece – wspomniała Małgorzata Malejka, dyrektor GBP w Brochowie.

Aktywność taka wynikała nie tylko z samych wypożyczeń, ale też z obecności na organizowanych spotkaniach – wieczorach autorskich, wyjazdach do teatrów, Tygodniu Bibliotek, czy Nocy w Bibliotece. W ubiegłym roku zlikwidowany został punkt biblioteczny, ale w zamian przedłużono godziny pracy biblioteki w trzy dni tygodnia oraz wprowadzono możliwość korzystania przez osoby starsze i chore z książki na telefon. Odbyło się też ponad 40 spotkań z bajkami dla dzieci.

Również przybyło w ciągu minionego roku korzystających z usług CMR w Brochowie. Zwiększył się też budżet Centrum o 1 600 000 zł i był o 20 procent większy niż w 2017 roku. W CMR pracuje w sumie 15 osób na umowie o pracę, kontrakcie i umowie zleceniu. Z Centrum w 2018 roku skorzystało 3621 pacjentów. Wykonanych było ponad 21 wizyt lekarskich, to o 5 procent więcej niż rok wcześniej.

– Centrum jest bardzo potrzebne i bardzo dobrze spełnia swą rolę. W przeprowadzonym audycie otrzymaliśmy pozytywną opinię. Równie dobrze ocenił nas NFZ oraz Sanepid – zaznaczył dr Mirosław Gers, kierujący Centrum.

Korekty i diety

Niewielkie korekty przeprowadzone zostały w WPF. Dochód na lata 2019-31 wzrósł do łącznej kwoty ponad 21 mln zł, a wydatki do około 23 mln zł. Przesunięcia finansowe wynikają m.in. z inwestycji, w tym na drodze 705 oraz przy budowie boiska w Śladowie. W tym przypadku przesunięto część wydatków na rok 2020.

Zmienił się też budżet na bieżący rok. Dochód rośnie o ponad 40 tys. zł do kwoty ponad 21 mln zł, a wydatki łącznie do ponad 23,5 mln zł. Przesunięcia finansowe wynikają z zadań inwestycyjnych, dotacji, zwrotów akcyzy i wydatków na pomoc społeczną, strefę aktywności oraz różne koszty działalności gminy. Obie uchwały przeszły jednogłośnie.

Na sesji 31 maja radni zajęli się też ustaleniem diet dla sołtysów. Stawka ryczałtowa ma wynieść 220 zł. Zgodnie z przepisami radni mieli też wyznaczyć przedstawiciela gminy do Społecznej Rady przy ZOZ w Sochaczewie. Brochów reprezentować ma Wioletta Dobrowolska, sekretarz gminy.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak