Strona główna Rybno Gmina Rybno z własnym herbem

Gmina Rybno z własnym herbem

740
0
PODZIEL SIĘ

Jedyną gminą w powiecie sochaczewskim, a jedną z nielicznych na Mazowszu, która nie miała swego herbu była dotąd gmina Rybno. Próby ustalenia herbu i związanych z nim oznakowań – flagi, pieczęci i tablicy samorządowej gminy, były podejmowane przez władze samorządowego od kilku lat.

Bardzo intensywne starania o godło gminy toczyły się ponad 2,5 roku. W końcu mieszkańcom gminy udało się to i mają własny herb.

– Jestem zadowolony z tego, że w końcu po tylu katach nasza gmina ma swój herb. Poprzednicy o to długo się starali i w końcu się udało – stwierdził Damian Jaworski, wójt gminy Rybno.

Herb Rybna zaprojektował Witold Korościk, pasjonat historii spod łowicza, w tym również wielki fan heraldyki. Wstępnie było rozważanych kilkanaście różnych propozycji herbu. W końcu w przedstawionym projekcie komisji heraldycznej zdecydowano się użyć symbolu Radwana, opierając się na wzorze herbu Jana Michałowicza, który pod koniec XIV wieku przybył na te tereny i był założycielem Rybna, a także pieczętował się Radwanem. Do tego symbolu, czyli odwróconej litery E dodany został nóż, nawiązujący do św. Bartłomieja Apostoła, który zginął męczeńską śmiercią przez oskórowanie żywcem. Jest on patronem rybnowskiej parafii. Jednak umieszczenie symboliki wyłącznie związanej z Bartłomiejem uznane zostało w gminie jako nieco negatywne w odbiorze i wzbudzające grozę. Stąd też dołączono do projektu insygniów Rybna element z Radwanem.

Joachim Brudziński, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zdążył jeszcze przed swoim wyjazdem do Brukseli pismem z 27 maja powiadomić wójta, że stosownie do postanowień ustawy z 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach przedłożone projekty zostały zaopiniowane przez niego pozytywnie. Jak wspomniał w swym piśmie minister, podstawą do wyrażenia zgody była uchwała komisji heraldycznej, która zawierała merytoryczną ocenę projektu w zakresie jej zgodności z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Komisja heraldycznej przyjęła uchwałę 10 maja akceptując projekty herbu, flagi, pieczęci i tablicy samorządowej gminy Rybno.

– Teraz planujemy uroczyste nadanie gminie herbu i pozostałych insygniów. Odbędzie się to na sesji na przełomie września i października. Chcemy, by ta uroczystość miała godną oprawę. Nie tylko przyjęcie uchwały przez radnych, ale też podkreślenie wago tego dnia. To wielkie wydarzenie. Jesteśmy ostatnia gminą w powiecie sochaczewskim i jedna z nielicznych na Mazowszu, która dotąd nie miała własnego herbu – dodaje Damian Jaworski.

Na uroczystości ma być zaproszony twórca herbu gminy Rybno, czyli Witold Korościk

Mieszkańcy gminy są zadowoleni z nowego herbu. Tym bardziej, że uwzględniona została tradycja i historyczne nawiązania do postaci, ważnych w gminie.

– Co prawda zaprojektowany nóż, którym oskórowano świętego uległ nieznacznej korekcie i nie jest głównym motywem herbu. Dobrze, ze wreszcie komisja heraldyczna się ogarnęła. To, że w końcu będzie można się posługiwać herbem to wspaniała wiadomość – zauważył Albert Szułczyński, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie.

Na razie herb istnieje wirtualnie na stronie gminy Rybno. W zakładce na tej stronie – herb i symbole gminy, przedstawione będzie opis i znaczenie poszczególnych symbolów, tak by mieszkańcy i turyści mogli zapoznać się z tym tematem.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Rybno