Strona główna Sochaczew miasto ZWiK walczy z przestępczością związaną z nielegalnym zrzutem ścieków!!!

ZWiK walczy z przestępczością związaną z nielegalnym zrzutem ścieków!!!

487
0
PODZIEL SIĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. podejmuje zdecydowane działania związane z przestępczością w zakresie nielegalnego odprowadzania ścieków.

Wszystkie nielegalne wpięcia do kanalizacji sanitarnej, deszczowej czy też bezumowne korzystanie z sieci to przestępstwa zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Te tematy regulują również przepisy prawa karnego.

Nie tylko w dzielnicach, gdzie została wybudowana kanalizacja sanitarna zdarzają się przypadki nielegalnych podłączeń. Dzieje się tak również w centrum miasta, np. w ulicy Staszica, Al. 600-lecia. Często mieszkańcy sami zgłaszają, że w ich okolicy śmierdzi.

Nie pozostawiamy tematu – ZWiK natychmiast podejmuje działania i za pomocą narzędzi, jakimi dysponuje sprawdza każde zgłoszenie.

Wykryte przypadki nielegalnego odprowadzania ścieków w ulicy Batalionów Chłopskich, Hubala, Staszica, Al. 600-lecia, Kraszewskiego, Chopina zostały zgłoszone do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, w następstwie czego Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie wszczęła postępowania o popełnieniu przestępstwa.

Żaden ze spraw nie zostanie odłożona, ponieważ Prokuratura kieruje akty oskarżenia do Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

Nielegalne odprowadzanie ścieków to przestępstwo, a pierwsze wyroki w tych sprawach z pewnością zapadną w najbliższym czasie. ZWiK – Sochaczew niezwłocznie poinformuje o nich opinię publiczną.

Tego typu działania mają na celu ograniczenie przede wszystkim kosztów – zapłatę należności na rzecz Przedsiębiorstwa z tytułu korzystania z sieci. Rozkładają się one na wszystkich użytkowników miejskiej sieci. Jeśli więc część osób nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, większe koszty ponoszą ci uczciwie płacący. Nielegalne podłączenia, które zostały wykryte podczas kontroli, należą do osób, które przez lata dokonywały zrzutu ścieków i za nic nie płaciły – to tzw. „ŻYCIE NA KOSZT SĄSIADA”. Kwoty są bardzo wysokie, np.: na ulicy Staszica – za korzystanie z kanalizacji bez uprzednio zawartej umowy, właściciel nieruchomości powinien dokonać zapłaty na rzecz Przedsiębiorstwa blisko 23 000 tysiące. O wyznaczeniu ostatecznej kwoty zadecyduje Sąd, który dodatkowo może orzec zapłatę na rzecz Przedsiębiorstwa tzw. nawiązki w wysokości 1000 złotych za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa. Za cały okres suma może okazać się pięciokrotnie wyższa.

W przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, każdy obywatel ma ustawowy obowiązek złożenia zawiadomienia do organów ścigania. Dotyczy to także nielegalnych zrzutów ścieków.

ZWiK-Sochaczew zawsze pozostaje do dyspozycji Mieszkańców Miasta. Spółka pomoże w rozwiązaniu każdego zgłoszonego problemu z zakresu swej działalności.

fot. ZWiK