Strona główna Nowa Sucha Zajmą się programami

Zajmą się programami

1437
0
PODZIEL SIĘ

Podczas sesji Rady Gminy w Nowej Suchej, 31 maja radni zajmą się poszczególnymi gminnymi programami, które co roku muszą być opracowane.

Są to Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019–2021, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019–2024, Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sucha na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2019 roku i Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pierwsze trzy z tych programów co roku są uaktualniane. Natomiast pozostałe dwa ustalane rocznie.

Podczas sesji radni ustalą również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowa Sucha, jak też nowy regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jak zwykle będzie skorygowany budżet bieżący.

Na koniec rozpatrzona zostanie skarga na działania wójta gminy Nowa Sucha i przekazane stanowisko radnych w tej sprawie.

BN

fot.pixabay