Strona główna Rybno Wolni od konopi i maku

Wolni od konopi i maku

507
0
PODZIEL SIĘ

Urząd Gminy w Rybnie poinformował mieszkańców, że zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego tego roku w sprawie określenia powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych na własne potrzeby oraz rejonizacji tych upraw w województwie mazowieckim, gmina Rybno ma bezwzględny zakaz tych upraw.

W związku z tym pracownicy urzędu gminy od czerwca do lipca dokonają przeglądu gruntów na terenie gminy i sprawdzą, czy zakaz jest respektowany. W przypadku naruszeń przepisów ustawy zakazującej uprawy maku i konopi, grożą konsekwencje prawne.

Zgodnie z ustawą ten, kto, wbrew przepisom wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. Przewidziana jest też kara pieniężna za naruszenie zakazu w wysokości od 20 tys. do 1 mln zł w zależności od rozmiaru uprawy, co orzekane jest zgodnie z przepisami ustawy. Na Mazowszu dostępna jest tylko uprawa maku i konopi dla przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.

BN

fot.pixabay