Strona główna Sochaczew miasto Pomyśl nad swoją inwestycją

Pomyśl nad swoją inwestycją

451
0
PODZIEL SIĘ

Jeżeli radni nie dokonają zmian w uchwale dotyczącej przyszłorocznej edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, to na zgłoszone przez mieszkańców projekty zostanie zarezerwowanych 1 200 000 złotych.

Podobnie jak w poprzednich latach kwota ta zostanie podzielona na dwie pule: na tak zwane projekty duże o kosztach realizacji od 100 do 870 tys. zł) oraz małe od 20 do 100 tys. zł, a na które pula do podziału wyniesie 330 tys. zł.

W uchwale, mającej trafić na sesję Rady Miejskiej, pozostawiono również zapis mówiący o tym, że zgłaszane projekty muszą być „ogólnodostępne dla mieszkańców” oraz, że w przypadku dużych projektów musi to być zadanie takie jak remont infrastruktury lub wydatek majątkowy. A propozycję projektu do zrealizowania w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego może zgłosić organizacja pozarządowa działająca na terenie Sochaczewa oraz każdy mieszkaniec miasta. Ten ostatni zapis jest nowością, ponieważ do tej pory wnioski mogli składać mieszkańcy, którzy ukończyli 16 rok życia. Jak poinformowała nas Agata Kalińska, naczelnik Wydziały Sportu i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, danie możliwości zgłaszanie projektów do SBO wszystkim mieszkańcom wynika z obowiązujących przepisów.

Rozszerzenie kręgu wnioskodawców nie oznacza, że w tym roku poluzowano kryteria naboru wniosków. Nic podobnego. Podobnie jak i w poprzednich latach do formularza zgłoszenia wnioskodawca będzie musiał dołączyć minimum dwadzieścia podpisów osób popierających projekt. Do tego musi on spełniać m.in. kryterium realizacji w danym roku kalendarzowym a zaproponowana przez nas inwestycja musi być zlokalizowana na gruntach należących do miejskiego samorządu. Jest to bardzo istotne, ponieważ prawo zabrania samorządom inwestowania w tereny, które nie są ich własnością. Dlatego przed złożeniem wniosku upewnijmy się upewnijmy, czy miasto jest właścicielem terenu, na którym ma powstać nasza inwestycja. Do tego we wniosku musimy podać możliwości techniczne realizacji projektu, jego wartość społeczną i koszt realizacji. I co istotne musimy również ocenić koszty, jakie nasz projekt będzie generował w przyszłości dla miejskiego budżety. Inaczej mówiąc, ile miasto będzie musiało wydawać każdego roku na jego utrzymanie.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku mieszkańcy Sochaczewa zdecydowali, że w ramach SBO 2019 zostaną zrealizowana dwa duże projekty. Pierwszy z nich to „Park linowy”, który powstanie na terenie obiektów sportowych przy ulicy Chopina a jego koszt realizacji wyniesie pół miliona złotych. Drugi projekt to remont dróg dojazdowych, chodników oraz miejsc postojowych na osiedlu Polna II i Polna V o wartości 370 tys. zł.

Z kolei spośród małych projektów zwyciężyły: budowa tężni solankowej koszt – 70 000 zł, modernizacja placu zabaw na osiedlu Malesin – 42 000 zł, modernizacja i doposażenie placu zabaw na osiedlu Polna I 72 000 zł, bezpieczna droga do szkoły – progi zwalniające w Chodakowie 80 000 zł, doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. 1 Maja w elementy do zabawy 37 000 zł oraz sport w Chodakowie na mistrzowskim poziomie – 90-lecie KS Bzura Chodaków – 29 000 zł.

Jak będzie w tym roku, dowiemy się na najpóźniej 8 listopada, wtedy maja być ogłoszone wyniki głosowania na propozycje zgłoszone do SBO 2020. A te będzie można składać od 24 czerwca do 11 sierpnia. Następnie zostaną one ocenione przez Zespół Opiniujący, który najpóźniej do 23 września sporządzi listę projektów zakwalifikowanych do głosowania. Natomiast samo głosowanie rozpocznie się 1 października potrwa do 18 października.

Jerzy Szostak

fot.pixabay