Strona główna Powiat Pieniądze dla aktywnych

Pieniądze dla aktywnych

436
0
PODZIEL SIĘ

Rozpoczęła się czwarta już edycja konkursu grantowego programu Działaj Lokalnie, ogłoszonego przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii` w Polsce w ramach programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem jest wsparcie finansowe organizacji i grup nieformalnych, mających ciekawe pomysły. Promowane będą głównie inicjatywy rozwijające aktywność i współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

 W ubiegłym roku, dzięki konkursowi, wzmożoną aktywnością wykazały się grupy mieszkańców z Nowej Suchej i Sochaczewa. Jednak choćby mieszkańcy gmin Iłów czy Brochów, choć mają niewątpliwie duży potencjał społeczny, od lat nie startują o granty.

– Chcemy zachęcić do konkursu organizacje i grupy nieformalne z gmin całego powiatu. W niektórych gminach tradycyjnie co roku starają się zabiegać o fundusze organizacje i nowopowstałe grupy mieszkańców. Niekonieczna jest tu rejestracja grupy, a chęć działania ku pożytkowi społecznemu. Często takie grupy nieformalne z biegiem czasu przekształcają się w stowarzyszenia. Kwota dofinansowania projektów do 3000 złotych. Może to nie za dużo, ale na początek działalności lub zorganizowanie jakiegoś konkretnego projektu wystarczy – zaznaczyła Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego na jednym ze spotkań promujących konkurs grantowy programu „Działaj Lokalnie”.

Liczy się pomysł

Poprzednie edycje programu pozwoliły na rozwinięcie skrzydeł kilku organizacjom. Korzystali z tego m.in. seniorzy z Nowej Suchej czy też Sochaczewscy Kajakowcy. Zainteresowanie konkursem grantowym z roku na rok rośnie. Tuż przed jego ogłoszeniem POPPS organizuje dla nowych organizacji i grup nieformalnych specjalne spotkania informacyjne, na których udziela dokładnych informacji, jak aplikować i pisać wnioski. Nie inaczej jest w tym roku.

– Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz zainteresowane osoby na spotkanie informacyjne dotyczące tegorocznej edycji konkursu Działaj Lokalnie w czwartek, 16 maja o godzinie 17.00 do Centrum Edukacyjno-Turystycznego Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie przy ul. Licealnej 18. Na spotkaniu podpowiemy, co zrobić, aby uzyskać dotację w ramach naszego konkursu oraz doradzimy, jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt – mówi prezes POPPS.

Również informacje o konkursie można uzyskać, kontaktując się z POPPS mailowo: biuro@popps.org.pl lub telefonicznie 501 542 564, 601 135 239. Termin składania do 30 maja.

– Liczy się dobry pomysł i to, do kogo trafia realizowany projekt. Nam chodzi, aby była to jak najliczniejsza grupa społeczna i ciekawy pomysł na rozwinięcie aktywności – dodaje pani prezes.

Praca dla społeczności

Działaj Lokalnie jest programem, który wspiera aktywność obywatelską, taką jak filantropia, wolontariat i partnerstwo. Promowane jest zaangażowanie społeczne, które odpowiada na konkretne potrzeby. Ważne jest też tu podejmowanie nowych wyzwań, innowacyjnych rozwiązań i przedsiębiorczość. Aplikujący muszą też swoje pomysły adresować do jak najszerszej grupy społecznej. Tak więc nie wszystkie projekty, nawet te bardzo inspirujące mogą być realizowane. Pomysł ma aktywizować wszystkich, a nie tylko wąską grupę zainteresowanych. To więc powoduje, że część wniosków już na starcie nie spełnia tych wymogów.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą generatora wniosków dostępnego na  stronie POPPS. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z całego powiatu sochaczewskiego, takie np. jak Koła Gospodyń Wiejskich, dla których to wielka szansa na rozwinięcie działalności. Jednak wykluczone są Lokalne Grupy Działania i terenowe organizacje turystyczne, partie polityczne i samorządy lokalne.

Dotacje mogą też dostać stowarzyszenia zwykłe, zarejestrowane w starostwie, a także grupy nieformalne, niezarejestrowane w imieniu których wniosek może złożyć organizacja pozarządowa lub sami zainteresowani

Określony został też zakres, na co mogą być przeznaczone środki. Mogą to być np. usługi graficzne, wynagrodzenia specjalistów, koszty dojazdów. Jednak nie można finansować m.in. pożyczek, spłaty długów, celów religijnych, imprez sportowych, wycieczek zagranicznych, zakupu alkoholu, czy wsparcia osób fizycznych. Tegoroczny projekt musi być zrealizowany od 10 czerwca do 341 grudnia – i w tym terminie też rozliczony.

Bogumiła Nowak

Fot. Bogumiła Nowak