Strona główna Sochaczew miasto Miasto będzie łapać deszcz

Miasto będzie łapać deszcz

620
0
PODZIEL SIĘ

Sochaczew będzie jednym z pierwszych miast w Polsce, w których część wód opadowych i roztopowych zostanie wykorzystana na cele komunalne. Na budowę systemu miasto otrzymało właśnie 9,8 miliona złotych.

W ciągu najbliższych trzech lat powstanie w Sochaczewie unikalny na skalę Polski system gospodarowania wód opadowych, polegający na ich magazynowaniu, a następnie wykorzystaniu ich w okresie suszy do celów komunalnych.

Inwestycja warta ponad 14 milionów złotych zostanie w 85 procentach sfinansowana ze środków, jakie miasto otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co prawda inwestycja ma się rozpocząć w tym roku, ale główne prace związane z budową systemu przewidziano na 2020 i 2021 rok.

Przedsięwzięcie planowane jest w trzech rejonach miasta. Pierwszy rejon obejmuje Chodaków, a dokładnie obszar dawnych zakładów chemicznych, oraz rejon ulic: Parkowej, Grunwaldzkiej i Ogrodowej. A ten przewiduje rozbiórkę starej, zniszczonej sieci deszczowej i budowę nowych burzowców na terenie byłych zakładów chemicznych. Trafiająca do niej woda będzie odprowadzana na teren byłego wysypiska odpadów przy ul. Wodociągowej i gromadzona w istniejących tam zbiornikach osadowych. Będzie ona wykorzystywana jako rezerwa przeciwpożarowa i woda do nawadniania terenów zielonych w Chodakowie. W ramach projektu przewidziano także przebudowę istniejących na terenie Chemitexu ulic oraz ulicy Topolowej. Zostaną one pokryte tzw. asfaltem jamistym, który umożliwia swobodny przepływ wody przez pokrytą nim jezdnię. Z kolei w ulicach Parkowej, Topolowej, Ogrodowej oraz Grunwaldzkiej przewidziano budowę i modernizację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, z której woda będzie trafiała do zbiornika retencyjnego przy ulicy Grunwaldzkiej. Będzie ona służyła do nawodnienia m.in. chodakowskiego parku.

Ale główny cel tego projektu, to ożywienie gospodarcze dawnego Chemitexu, zachęcenie właścicieli gruntów do większej aktywności biznesowej, rozwijania potencjału, jaki bez wątpienia tam tkwi. Wkrótce z Chemitexu wyprowadzą się firmy zajmujące się gospodarką odpadami, wygasną im ostatnie koncesje, hektary terenu przeznaczonego pod nieuciążliwe usługi można i trzeba wykorzystać tak, aby w dzielnicy powstały nowe miejsca pracy. Dobra infrastruktura drogowa to podstawa, bo żaden przedsiębiorca nie zainwestuje w miejsce bez dogodnego dojazdu – mówi Piotr Osiecki, burmistrz Sochaczewa.

Kolejne dwa obszary Sochaczewa, gdzie zostanie wybudowany system, to rejon ulicy Płockiej i Łowickiej. W tym przypadku plan zakłada budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Płockiej i Łowickiej, oraz budowę burzowca pod skrzyżowaniem ulic: Płockiej, Łowickiej i Gawłowskiej. To właśnie nim wody opadowe byłyby kierowane do wyposażonego w separatory zbiornika retencyjnego na terenie stacji uzdatniania wody przy ulicy Płockiej i dopiero po jego napełnieniu, nadmiar wody trafiałby do Bzury.

Podobnie jak w przypadku chodakowskich zbiorników, także i ten byłby wykorzystywany w okresie suszy do nawadniania miejskich parków oraz do podlewania kwiatów.

Jerzy Szostak

 Fot.pixabay